Køprisingen gir mer trafikk her: – Dette er ekstremt farlig

Atle Rolland er bekymret for ferdselen langs Grimesvingene. Han har nå sendt klage til Statens vegvesen for tredje gang, om en situasjon han beskriver som ekstremt farlig.

Atle Rolland er bekymret for ferdselen langs Grimesvingene. Han har nå sendt klage til Statens vegvesen for tredje gang, om en situasjon han beskriver som ekstremt farlig. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

En effekt av køprising i Bergen er økt pågang av trafikk ved den mye omtalte Hardangervegen. Dette uroer beboere langs Grimesvingene.

DEL

– Situasjonen her har blitt så uholdbar at jeg ikke vet hva jeg skal gjøre. Dette er ekstremt farlig, sier Atle Rolland.

Ifølge tallene som BA har fått tilgang på har trafikken gjennom bompengeringen gått ned med opptil 20 prosent i ettermiddagstrafikken.

Tall fra Statens vegvesen viser at trafikken derimot er betydelig tettere i rushtiden langs Hardangervegen, utenfor bompengeringen. Bare i ukedagene hittil i februar har tellestasjonene ved Helldal skole og i Midttuntunnelen registrert en øking på 28.991 passeringer til sammen, hvis man sammenligner med samme periode i 2015.  

– Effekten vi ser av rushtidsavgiften er generell reduksjon på Sjølinjen i retning Fjøsanger, men vi ser også økt trafikk i Hardangervegen generelt, sier Kristian Bauge, rådgiver i Statens vegvesen.

Farlig ferdsel

Atle Rolland bor langs Grimesvingene og merker stor pågang etter at køprising ble innført. Han har flere ganger sendt klage til Statens vegvesen om farlig ferdsel langs veiene, men sier han aldri har opplevd situasjonen så farlig som den er nå.

– I min første klage tilbød jeg meg å sette opp gangsti selv på utsiden av broen, det fikk jeg ikke lov til. Det er ikke mulig å gå der i rushtiden, forteller Rolland.

I klagen skriver han at for å kunne reise kollektivt må han, konen og deres fire år gamle datter gå om lag 70 meter langs fylkesvei 580 i morgen- og ettermiddagsrushet. Denne veien er uten fortau og innsnevres ved Sundsbrua.

Da BA skrev om Grimesvingene i fjor vår var det ingen planer om å utbedre veien for å bedre trafikksikkerheten. Heller ikke nå har veivesenet konkrete planer for veien.

– Grimesvingene er en strekning med relativt lav standard. Vi har per nå ingen konkrete planer for utbedring av veiene. Dette ligger nok lengre frem i tid. Vi har heller ingen strakstiltak som jeg kan vise til i dagens situasjon, sier Trond Hollekim i Statens vegvesen.

– Noe må gjøres nå!

Atle Rolland forteller at han uroer seg svært mye over veien.

– For meg er dette vanskelig. Skal jeg la minstejenten og moren gå denne veien? Jeg sitter og bekymrer meg hver morgen og må ringe for å sjekke at alt har gått bra. Det er slitsomt, forteller Rolland.

Trond Hollekim er enig i at dagens tilbud for gående og syklende er for dårlig.

– Økt trafikkmengde kan gi økt sannsynlighet for ulykker og jeg har selvfølgelig forståelse for bekymringene. Vi skulle ønske vi hadde et bedre tilbud, men å lage dette er et omfattende prosjekt. Det er en strekning på 2,5 kilometer som mangler tilbud for gående og syklende, forteller Hollekim.

Atle Rolland synes det er frustrerende at det ikke finnes konkrete planer om utbedring av vei.

– Jeg syns jeg har vært tålmodig lenge nok nå. Min tålmodighet har tatt slutt! Noe må gjøres, og det må gjøres nå, skriver han til Statens vegvesen.

Artikkeltags