Får ingen hjelp mot trafikkstøy

I løpet av ett år har Statens vegvesen region Vest fått 300 henvendelser om støy. Så å si ingen av dem som klager får støtte til støyreduserende tiltak på boligen sin.