Trafikkulykke ved Kipletunnelen skapte store problemer i ettermiddagsrushet

Klokken 1453 ble det meldt om en trafikkulykke i Godvik ved Kipletunnelen.