82 skadet i junitrafikken i Hordaland

Sommermånedene juni, juli og august preges av tett trafikk og flere ulykker. 19. juni år var fem biler involvert i en trafikkulykke på rv. 555 (bildet), trolig i forbindelse med et feltskifte. Én person ble lettere skadet.

Sommermånedene juni, juli og august preges av tett trafikk og flere ulykker. 19. juni år var fem biler involvert i en trafikkulykke på rv. 555 (bildet), trolig i forbindelse med et feltskifte. Én person ble lettere skadet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er nesten dobbelt så mange som samme måned i fjor. Vegvesenet og Trygg Trafikk maner til varsomhet i sommer.

DEL

Junitall fra SSB viser at 82 mennesker ble skadet i trafikken i årets første sommermåned i år, mot 45 i fjor. Antall skader fordelte seg på 40 ulykker i år, mot 43 i fjor. Junitallet er så langt årets høyeste, men har variert mye i Hordaland. Lavest var 2015 med 37 skadde, og høyest var 2012 med 121 skadde.

Knut Olav R. Nestås i Trygg Trafikk og Tor Høyland i Statens vegvesen mener skadetallet er en tilfeldig variasjon, og opprettholder derfor generelle råd i sommer – en generell høysesong for ulykker, ifølge vegvesenet.

– Unngå distraksjoner

Uten å kommentere konkrete ulykkestall, tror Høyland i Statens vegvesen at flere faktorer bidrar til ulykker på veiene i sommermånedene.

– Risikoen øker når folk er stresset. Hvis en bil er tungt lastet er det viktig å ta hensyn til det og kjøre ekstra varsomt, sier trafikksikkerhetsrevisoren, og råder:

– Det er viktig at alle trafikanter tar pauser, kjører rusfritt, holder fartsgrensen og bruker bilbelte.

Saken fortsetter under bildet

Distriktsleder i Trygg Trafikk Hordaland, Knut Olav R. Nestås.

Distriktsleder i Trygg Trafikk Hordaland, Knut Olav R. Nestås. Foto:

Distriktsleder i Trygg Trafikk Knut Olav R. Nestås har også noen betraktninger når det gjelder syndere på sommerveiene. Foruten høy fart og rus er uoppmerksomhet en klar årsak til ulykker.

– Det går særlig på mobilbruk, advarer Nestås, og trekker også frem stadig mer teknologi i bilene som en kilde til distraksjon på ferieturen.

Distriktslederen har derfor følgende råd til bilister:

– Sikre last og alle passasjerer skikkelig. Legg fra deg det som kan distrahere, og hvis det er noe du skal stille inn, gjør det før du kjører.

Nedgang i omkomne

De siste årene har en om lag en tredel av dødsulykkene i trafikken skjedd i sommermånedene juni, juli og august.

– Kombinasjonen av økt fart og økt trafikk på deler av veinettet gir en større risiko for alvorlige ulykker om sommeren. Mange kjører lenger og kanskje også på veier der de ikke er så godt kjent, sier avdelingsdirketør i Statens vegvesen Guro Ranes i en pressemelding.

Saken fortsetter under bildet

Tor Høy­land, trafikksikkerhetstrevisor i Statens vegvesen.

Tor Høy­land, trafikksikkerhetstrevisor i Statens vegvesen. Foto:

Tor Høyland i vegvesenet ønsker også å understreke en gledelig nedgang i antall alvorlig skadde i trafikken på landsbasis, og mener dette kan skyldes flere faktorer. Blant annet helsevesenets arbeid, sikrere biler, sikrere veier, og mer målrettet kontrollvirksomhet.

I juni omkom én person i trafikken i Hordaland, som er en nedgang fra i fjor.

Artikkeltags