Trakk søksmål mot Hokstad i tolvte time og retter kun skyts mot Dalseide

Kort tid før rettssaken startet mandag inngikk Eirik Hokstad forlik med saksøker EGS Eiendom. Investor Sveinung Dalseide må derimot forsvare seg som planlagt.