14. juli bestemte Konkurransetilsynet at fylkestinget i Sogn og Fjordane ikke fikk selge sine eierandeler i Fjord1 til Torghatten trafikkselskap.

Torghatten forsøkte å kjøpe 50 prosent av aksjene i F1 Holding fra Sogn og Fjordane fylkeskommune. F1 Holding eier 59 prosent av aksjene i Fjord1 AS.

Konkurransetilsynet mente at kjøpet ville ha ført til en vesentlig begrensning av konkurransen i fergemarkedet.

Enstemmig fylkesutvalg

Torghatten uttrykte skuffelse over vedtaket, og partene hadde frist på 15 virkedager på seg for å levere en eventuell klage. Nå er saken avgjort en gang for alle. Verken Sogn og Fjordane fylkeskommunen eller Torghatten anker.

– Vi har i dag diskutert Konkurransetilsynet sitt vedtak og avgjørelse. Fylkesutvalget har enstemmig kommet frem til at vi tar det til etterretning. Etter en helhetsvurdering har vi kommet til at vi ikke kommer til å klage. Vi er også blitt informert om at Torghatten kommer til å ta samme standpunkt, sier fylkesordfører i Sogn og Fjordane, Jenny Følling (Sp), til NRK, som først skrev om saken.

Diskuterer videre

Fylkeskommunen diskuterer nå hva de skal gjøre med sin eierandel.

– Vi har diskutert alternative løsninger og det er en prosess som vil gå fremover. Vi skal ha et nytt møte i fylkesutvalget den 9. august. Jeg vil komme med mer informasjon når vi har diskutert hva som kan være aktuelt, sier Følling til NRK.

Fjord1 er Norges største fergeselskap, med 2,2 milliarder kroner i omsetning i 2015. Selskapet betjener blant annet ruten Halhjem-Sandvikvåg.