Trener for fullt med full lønn igjen, men spillerne velger selv om de vil delta

To av Branns spillere må i karantene. Resten trener for fullt igjen, men det er ingen tvang å delta på disse treningene.