Kirken har brukt det siste halvåret på å sile ut kandidater til å overta som biskop i Bjørgvin etter Halvor Nordhaug, som takket for seg i desember.

Nå står det tre igjen. Uansett hvem av dem Kirkerådet til slutt velger, vil hun bli historisk som tidenes første kvinnelige biskop her i vest.

BA har spurt de tre bispekandidatene om hva de mener om en rekke betente spørsmål. Mye er de enige om, men i tema som helvete, vigsel av homofile, og prester som lever i samboerskap er det ulikheter å spore.

Én av dem har også en klar formening om hvor Bybanen i Åsane bør gå.

Dette er kandidatene

Ragnhild Jepsen

 • Alder: 53 år
 • Født: Ål i Hallingdal
 • Bosted: Trondheim
 • Sivil status: Gift, to barn
 • Jobb: Domprost i Nidaros

Sunniva Gylver

 • Alder: 56 år
 • Født: Oslo
 • Bosted: Oslo
 • Sivil status: Enke, tre barn
 • Jobb: Sokneprest i Fagerborg, høyskolelærer og treningsinstruktør

Kjersti Gautestad Norheim

 • Alder: 48 år
 • Født: Søgne
 • Bosted: Nesttun
 • Sivil status: Gift, fire barn
 • Jobb: Sokneprest i Birkeland

Ja/nei

Vigsler du selv likekjønnede par?

Ragnhild Jepsen: – Ja.

Sunniva Gylver: – Ja.

Kjersti Gautestad Norheim: – Nei, det har jeg ikke gjort til nå. Samtidig tenker jeg at det er vektige argument for å åpne for en kirkelig anerkjennelse av forpliktende likekjønnet samliv.

Vigsler du selv LHBT+-personer som prester?

Jepsen: – Ja.

Gylver: – Ja.

Norheim: – Ja, det vil jeg gjøre dersom jeg blir biskop.

Vigsler du selv samboere som prester?

Jepsen: – Ja. Samboerskap er ikke en selvstendig grunn til å nekte noen til vigsling til kirkelig tjeneste.

Gylver: – Ja, det kan jeg, ut fra gode og reflekterende ordinasjonssamtaler med kandidatene.

Norheim: – Usikker. Det er ulik praksis i de ulike bispedømmene. Jeg tenker derfor at det vil være naturlig at bispekollegiet snakker sammen om hvordan en slik ulikhet bør håndteres.

Kan mannlige prester som ikke vil samarbeide med kvinnelige arbeide i ditt Bjørgvin?

Jepsen: – Nei. Alle kollegaer i kirken i Bjørgvin må samarbeide med hverandre.

Gylver: – Nei. Alle som jobber sammen i kirken må kunne samarbeide. Men vi skal få det til med de som allerede jobber i bispedømmet.

Norheim: – Nei. Bispedømmerådet har vedtatt at vi i Bjørgvin i utgangspunktet ikke ansetter nye prester som ønsker å reservere seg fra alterfellesskap med sine kvinnelige kollegaer.

Ønsker du å stramme inn på abortloven?

Jepsen: – Nei. Jeg tror at dagens abortlov er et realistisk, tjenlig kompromiss.

Gylver: – Nei.

Norheim: – Ikke nødvendigvis. Det er vektige politiske argument for å beholde dagens abortlov, samtidig som det er vektige etiske argument for å styrke vernet om det ufødte liv.

Finnes helvete?

Jepsen: – Nei. Ikke som evig straff.

Gylver: – Det korte svaret er ja. Forstått som evig pine, villet av Gud: Nei. Det finnes helvete på jorden. Det kommer en Dommens dag, der vi skal stå til ansvar for en nådig Gud med livet vi har levd. Gud er kilden til alt liv. Om det er to utganger på livet, og en av dem er uten Gud, antar jeg derfor at med den utgangen er det slutt når det er slutt. Min elskede avdøde ateist tenkte sånn. Jeg overgir ham i Guds hender hver dag.

Norheim: – Ja. Ondskap finnes. Det kan vi smertelig erfare både i verden rundt oss og i egne liv.

I én setning

Hvorfor vil du bli biskop i Bjørgvin?

Jepsen: – Bjørgvin er et stort, mangfoldig og ressursrikt bispedømme med mye engasjement og rik historie, og jeg vil gjerne være med å lede kirken i Bjørgvin i noen viktige år fremover.

Gylver: – Jeg ønsker å tjene Gud, evangeliet, kirken og menneskene best mulig. Jeg har en tilhørighet i Bergen, har bergensk som hjemmespråket, og kjenner mange bra vestlendinger (og sjømannskirker).

Norheim: – Kirkens rolle i samfunnet er i endring, og jeg motiveres av å ta lederansvar i en slik endringstid. Min erfaring fra å ha vært misjonær i Estland, et av Europas mest sekulariserte land, har gitt meg verdifulle erfaringer i å møte de utfordringer kirken står overfor.

Les også

Biskopen om spørsmålet som splitter kirken: – Den vanskeligste saken i min tid

Hva er den viktigste forskjellen på deg og de to andre kandidatene?

Jepsen: – Livshendelser og bakgrunn gjør oss ulike. Vi har gaver og erfaring som gjør oss til de vi er – og til den vi vil være som biskop i Bjørgvin.

Gylver: – Jeg har mer media- og kommunikasjonserfaring i offentligheten.

Norheim: – Jeg synes ikke det er så interessant å skulle sette de ulike kandidatene opp mot hverandre.

Hva er det første du kommer til å endre på, dersom du blir ansatt?

Jepsen: – Jeg vil følge det gode rådet jeg fikk en gang om ikke å gjøre store endringer den første tiden man er i ny jobb, men lytte seg inn og gjøre seg godt kjent med mennesker og forhold før man setter i gang med store omveltninger.

Gylver: – Først vil jeg lytte og bli kjent i bispedømmet.

Norheim: – Det vil være viktig for meg å lytte før jeg sier noe om det. Men jeg kan si såpass at jeg tenker at ungdomsarbeid er helt avgjørende for kirken.

Hva er kirkens viktigste oppgave i Norge i 2023?

Jepsen: – Å være en troverdig og respektfull aktør i samfunnet, som viser at vi har et godt budskap å komme med, og som tilbyr gode fellesskap til mennesker som søker tro og mening.

Gylver: – Forkynne evangeliet i ord og handling, gjennom å være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke som bidrar til mer himmel på jord.

Norheim: – Kirkens viktigste oppgave vil alltid være å dele evangeliet om Jesus Kristus med mennesker der hvor de er, og vise omsorg for dem som trenger det.

Hva er menneskehetens viktigste oppgave i tiden vi lever i?

Jepsen: – Å skape fred.

Gylver: – Finne sammen, bevare håpet, og kjempe for en mer bærekraftig, rettferdig og fredelig verden.

Norheim: – Kampen for klima og naturmangfold, demokrati, likeverd og frihet er vårt felles ansvar som mennesker og som samfunn.

Resultatet av avstemmingen

De tre finalekandidatene ble stemt frem av 353 stemmeberettigete instanser og ansatte. Dette ble resultatet:

 • Kjersti Gautestad Norheim: 23,84 %
 • Ragnhild Jepsen: 21,83 %
 • Sunniva Gylver: 21,57 %
 • Gudmund Waaler: 15,40 %
 • Stephanie Dietrich: 10,09 %
 • Nils Terje Lunde: 7,28 %

Kilde: Den norske kirke

Vepsebol

Hva er Norges vakreste by?

Jepsen: – Her velger jeg å sitere moren min, som sier at ingen by er så vakker som Bergen om våren under Festspillene når rhododenronen blomstrer.

Gylver: – Bergen. Har plass til både den og Oslo i mitt hjerte.

Norheim: – Objektivt sett – Bergen!

Bør Bybanen til Åsane i tunnel, over Bryggen, eller skrinlegges?

Jepsen: – Her er en sak jeg må sette meg godt inn i. Men om det er mulig, tenker jeg at man skal gå for det alternativet som er mest vennlig for miljøet.

Gylver: – Vet ikke? Den bør bli mest mulig bærekraftig.

Norheim: – Bybanen bør gå over Bryggen.

Bokmål eller nynorsk?

Jepsen: – Nynorsk!

Gylver: – Ja takk, begge deler.

Norheim: – Jeg har bokmål som primærspråk, men er godt gift med en nynorskmann.

– Bør ikke trumfe alt

Teologiprofessor Hallgeir Elstad har forsket på bispevalg i moderne tid. Han biter seg først og fremst merke i at ingen av de tre kandidatene med doktorgrad ble stemt frem som finalekandidater.

– Teologisk kompetanse har åpenbart ikke vært viktig i avstemningen, og det synes jeg er synd. For tiden er det kun to biskoper med doktorgrad, noe som er uvanlig sammenlignet med andre kirker, sier Elstad.

Han holder Ragnhild Jepsen som favoritt blant de gjenstående kandidatene.

– Hun har solid, relevant ledererfaring som domprost ved nasjonalhelligdommen Nidarosdomen. Hun har ikke lokal tilknytning, noe som ofte foretrekkes, men det bør ikke trumfe alt. Som medlem av bispekollegiet deltar den enkelte biskop også i et nasjonalt kirkelig lederskap.


– Oppsiktsvekkende

Slik vurderer han de to andre håpefulle:

– Norheim har en lokal erfaring, og er åpenbart ønsket av lokale krefter. Gylver er vant til å være i offentligheten, og har vesentlig erfaring fra Oslo.

Professoren anser Norheim som den teologisk mest konservative av de tre, Gylver som mest liberal, med Jepsen et sted mellom de to andre.

– For noen vil kanskje Gylver fremstå som en litt utradisjonell prest. Det er overraskende om hun foretrekkes framfor domprosten i Nidaros, sier Elstad, og legger til:

– Det blir spennende å se hvem de andre biskopene ønsker og hva Kirkerådet til slutt velger.