Tror oktober blir litt tørrere og mildere enn normalt

September er foreløpig våtere enn forskerne så for seg. Nå varsler de en oktobermåned ganske på det jevne.