Trues med konkurs grunnet skattekrav på 11 millioner

Kemneren har begjært Eirik Hokstad personlig konkurs. Hokstad ba om utsettelse og fikk medhold i retten, selv om skatteoppkreveren sto på kravet sitt.