Gå til sidens hovedinnhold

Trygdeskandalen får følger – Nav-topp går av

Artikkelen er over 1 år gammel

Fem uker etter at trygdeskandalen ble offentlig kjent, kommer den første avgangen i Nav-ledelsen. Kjersti Monland går mandag av som ytelsesdirektør i Nav.

– Jeg har kommet fram til at det er både nødvendig og riktig å sette på en ny leder som kan ta dette viktige arbeidet videre, samt styrke kraften til avdelingen i denne kritiske fasen, sier Monland selv.

– Alle oppgaver i avdelingen og linjen må kunne ivaretas på en tilfredsstillende måte, både mot departementene, ledelsen i Nav og omverdenen, legger hun til.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) skriver selv i en pressemelding at Nav de siste ukene har fått kraftig kritikk for sin håndtering av EØS-regelverket knyttet til kontantytelser. Det erkjennes også at tilliten til Nav er kraftig svekket, og at mange ansatte i Nav nå har en vanskelig arbeidshverdag.

Bjørn Lien ny direktør

Nav-direktør Sigrun Vågeng sier hun forstår Monlands valg, men er samtidig glad for at hun vil fortsette å bruke sin kompetanse og kapasitet «til beste for utviklingsarbeidet i organisasjonen».

– Kjersti stiller seg også til rådighet for å bidra med avklaring og kunnskap inn i det videre arbeidet med EØS-saken, sier Vågeng.

Direktør Bjørn Lien i Nav Innlandet vil fungere som ytelsesdirektør fra mandag og inntil en permanent løsning er på plass. Han har også tidligere jobbet som fylkestrygdedirektør i Hedmark.

Vågeng og Hauglie sitter

Både Vågeng og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har vært under et voldsomt press etter at trygdeskandalen ble kjent. 28. oktober opplyste de to, sammen med avtroppende riksadvokat Tor-Aksel Busch, om at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land.

Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette, og minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling.

Hauglie ga 28. oktober uttrykk for at hun hadde tillit til Vågeng, som er 69 år og selv sier hun har planlagt å gå av neste år.

– Jeg begynte i Nav 1. oktober 2015. Min åremålskontrakt sier jeg har rett og plikt til å gå av når jeg fyller 70, og det gjør jeg 29. oktober 2020, altså om ett år, sa hun til VG 1. november.

Ikke mistillit

Rødt fremmet nylig mistillitsforslag mot Hauglie i Stortinget, men forslaget fikk bare støtte fra partiets stortingsrepresentant. Imidlertid holder flere andre partier muligheten åpen for at de på et senere tidspunkt kan komme til å stemme for et mistillitsforslag.

Samtidig har statsminister Erna Solberg (H) uttrykt tillit til Hauglie, som har det overordnede, politiske ansvaret for Nav.

– Jeg har tillit til Anniken Hauglie, sa hun til Dagsavisen 25. november.

Saken har ført til full politisk oppvask, og det blir høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 9. januar om Hauglies redegjørelse om saken 5. november.

Samtidig er det nedsatt et eksternt ekspertutvalg som skal granske saken og konkludere innen 1. juni neste år.

Kommentarer til denne saken