I en urolig verden med krig i Europa, energimangel og forsyningsproblemer er det viktig å holde orden i eget hus. Hvis vi skal holde renteutgiftene i sjakk og få flest mulig i jobb, kan ikke Arbeiderpartiet kopiere Rødt og SV, som Finn Bjørn Tønder etterlyser i BA 1. august.

Stortingsvalget i 2021 ga en tydelig kursendring i norsk politikk. Arbeiderpartiet har påtatt seg lederansvaret i en ny regjering under krevende omstendigheter. Vi er på vei ut av en pandemi, vi har høye priser på strøm og drivstoff, og ikke minst har vi krig på vårt eget kontinent.

Å ta ansvar i krevende tider handler ikke om å sørge for at alt blir som før. Økonomien endrer seg hele tiden, og i tider som nå raskere enn før. Det samme var tilfellet da Trygve Bratteli var finansminister på 50-tallet og skulle ta landet ut av etterkrigsøkonomien og inn i industriøkonomien. Prissubsidier ble avviklet mot store protester, men reformene ga folk økt kjøpekraft når de fikk virke.

Det samme vil skje nå. Norges Bank anslår at folk sin kjøpekraft vil øke i 2023. Politikken må sørge for at flest mulig kommer i arbeid, og at vi ikke setter ytterligere press på renten som er en stor utgiftspost for mange av oss. På kort sikt er det mye Arbeiderpartiet har gjort og vil gjøre fremover for å sikre vanlige folk sin økonomi.

Allerede i det første budsjettet det nye stortingsflertallet stemte igjennom ble skattene økt for de med høye inntekter og store formuer, mens de med vanlige inntekter fikk lettelser. Dette var det mest omfordelende skatteopplegget på over ti år, men dette virker å ha gått BA-spaltist Tønder hus forbi.

En kraftfull strømstøtteordning er på plass. Den blir stadig debattert – skal den gjøres smalere, bredere, større eller mindre? Vi mener ordningen trygger husholdningene i usikre tider, og tar av for de verste utslagene av et energimarked i ubalanse. Løsninger som politisk bestemte priser på strøm som Rødt og Frp ønsker blir selvsagt vurdert, men vil etter min mening skape større fare for rasjonering og på sikt høyere priser.

I tillegg til strøm og skatt er det et mål i seg selv for Arbeiderpartiet at vanlige folk skal komme bedre ut av det enn under de åtte årene med Erna Solbergs høyrestyre. Nå i august blir barnehageprisene kuttet, SFO blir gratis for førsteklassinger, arbeidsledige og permitterte får igjen feriepenger, bostøtten er økt, tannlege blir billigere for unge og Marte Mjøs Persen er i full gang med en opprydning i arbeidslivet som kommer oss alle til gode. For å nevne noe.

Politikk handler om å prioritere. I tøffe tider er trygg økonomistyring en hovedprioritering for Arbeiderpartiet. Det er ikke å «lytte til pengefolkets talsmenn», som Finn Bjørn Tønder hevder. Det er å trygge økonomien til vanlige folk. De rike klarer seg alltid, men alle vi andre trenger en regjering som styrer landet trygt gjennom krevende tider.