For Arbeiderpartiet i Bergen er det viktig at vi møter våre medborgere som sliter med rus og psykiatri på en likeverdig måte, samtidig som vi skaper tryggere byrom både for rusavhengige, næringsdrivende og naboer.

Opprustningen av Nygårdsparken gjorde at rusmarkedet flyttet seg. Vågsbunnen er i dag blitt et sted der både mennesker med rusavhengighet og nærmiljøets rettigheter utfordres.

Skal vi klare å hjelpe mennesker med store rusutfordringer og hindre nyrekruttering, må alle gode krefter samarbeide. Vi har etablert ulike hjelpetiltak og lavterskeltilbud, MO-sentre flere steder i byen som gir både oppfølging og aktivitet, brukerrom, etablert et overdoseteam, forsøk med heroinassistert behandling og bidratt til etablering av landets første brukerstyrte hus for rusavhengige, Huset.

Vi har anskaffet omsorgsinstitusjons- og rehabiliteringsinstitusjonstilbud, etablert kommunale midlertidige botilbud og bygget boliger med tilstedeværende personale og vektertjenester. Vi skal bygge 125 nye boliger til personer med rusutfordringer, der spaden nå settes i jorden for det første prosjektet. Rask psykisk helsehjelp er etablert, og vi tilbyr ulike arbeidsmarkedstiltak til målgruppen.

Les også

Vågsbunnen skal være trygg for alle

Kommunen rydder nå området to ganger om dagen. Miljøarbeidere fra ALF har gjennom sommeren også vært til stede. Fremover vil vi, i tillegg til å fortsette styrkingen av hjelpetiltak rettet mot brukerne, må vi sette inn tiltak for å få bukt med rusmarkedet i Vågsbunnen.

Vi vil løfte og utvikle området sammen med næringsliv og nabolag. Skape aktivitet, kultur og arrangementer så det lovtomme miljøet får mindre plass. Vi må pusse opp området rundt korskirken, for å gjøre den til byens perle igjen.

Vårt soleklare mål er at vi ikke skal ha åpne russcener i Bergen. Det er uverdig for alle involverte. Men vi kan ikke narre oss til å tro at det kan gjøres gjennom å drive folk fra skanse til skanse.

Et viktig moment i dette er mer synlig politi i Vågsbunnen. Ikke for å fotfølge folk for å straffe dem for rusbruk, men for å sikre alles trygghet. Politiets har et ansvar for å forhindre og forebygge utrygge situasjoner for både personer med rusproblemer, naboer og alle som bruker byen. De har mandat til å fastslå nulltoleranse for grenseoverskridende adferd som oppleves som skremmende, støtende og ubehagelig. Det vil trygge både brukere og beboere.

Samtidig er noe av det klart viktigste å forebygge at unge faller ut i et liv med rus og utenforskap. Vi må skape en god og trygg oppvekst gjennom inkluderende fellesarenaer. Gratis SFO, en idrett for alle og møteplasser for de unge er avgjørende

Bergen skal være en by for alle, også de som sliter med rus. Vi må involvere, utfordre og ansvarliggjøre de som er i rusmiljøet. Vi skal gi hjelp uten forbehold, men ikke være redd for å stille krav når det trengs. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å hindre nyrekruttering. Kort og godt, sammen skape en by der alle blir sett som fullverdige medlemmer av samfunnet.

Mer fra debatten: