Koronaen gjør at mange lærere frykter for sin egen helse. Smitten blant barn og unge har økt kraftig, og mørketallene er antakelig store. Midt oppi dette står lærerne, i trange klasserom og korridorer der smittevernreglene er umulig å følge. Faren for å bli smittet er overhengende.

Retten til et arbeidsmiljø som er trygt, blir ikke tatt hensyn til. Lærerne og andre skoleansatte blir ofret i pandemiens tid. Ifølge Aftenposten 7. desember, har 53 prosent av landets lærere søkt eller vurdert å søke en annen jobb de siste to årene. Nå er situasjonen forverret! Ifølge lærerorganisasjonene søker rekordmange eldre lærere om AFP. De vil ut av yrkeslivet så snart det er mulig. Dette skaper et ustabilt arbeidsmiljø som nødvendigvis rammer kvaliteten på undervisningen.

Nå vil sikkert politikerne hevde at dette ikke alene skyldes smittefrykt, og de har selvfølgelig rett i det. Gjennom mange år har det kommet utallige nye direktiver ovenfra og ned til de som står i klasserommene. Dette har ført til stor slitasje. Tillit til lærernes arbeid er generelt svekket, mange lærere føler seg vingeklippet og uten den anseelsen de fortjener for den formidable jobben de gjør.

Mange nye oppgaver går på bekostning av det pedagogiske, og dette fører til frustrasjon og kanskje dårlig samvittighet. Samtidig har lønnsutviklingen gått i negativ retning i mange år.

Lærerne må likevel stille på jobb og håndtere raskt vekslende smittevernregimer. Dette har pågått i mer enn et år. Skoleansatte er redde for å bli smittet selv, redde for å ta med smitte fra skolen hjem til familien sin, og redde for ikke å gjøre jobben som lærere godt nok, fordi mulig smitte gir for mange bekymringer.

Hvis myndighetene vil unngå lærermangel og sykemeldinger i fleng i månedene som kommer, må det handling til. Vaksinerte lærere gjør det enklere å holde skolene åpne, og ikke minst lettere for lærerne å gjøre jobben sin.

For to uker siden åpnet Folkehelseinstituttet (FHI) for å prioritere ansatte i skoler og barnehager i vaksineringskøen. Ledelsen i Skolenes landsforbund, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag mener at det er på tide at regjeringen bestemmer seg for om de skal følge de faglige rådene, og har i et brev til Statsministerens kontor purret på en avgjørelse.

«Organisasjonene som har undertegnet denne henvendelsen ber om at lærere og alle ansatte som har elev- og barnekontakt i barnehage og skole prioriteres i vaksinekøen. Vi anser dette som nødvendig og målrettet forebyggende helsearbeid for å hindre alvorlig sykdom og holde skoler og barnehager åpne», heter det i brevet.

Det brevet bør statsminister Erna Solberg lese raskt, og hun bør lytte til disse organisasjonene. Lærere som ønsker det, må få tilbud om vaksine nå. Trygge lærere gir trygge elever som gir et trygt og godt læringsmiljø!

Les også

Til dere fantastiske ansatte i barnehage

Les også

Vi føler oss ikke sett, hørt eller anerkjent