I et ellers veldig godt innlegg i BA 10. mars, faller spaltist Diane Berbain for en gammel myte når hun antar at bergensere flest forakter turister.

«Mens turistene storøyd blir guidet langs byens gater og skatter, aner de neppe hva som foregår her – at de varme følelsene ikke er gjensidige. De vet ikke at de irriterer oss, at mange har lyst til å jage dem vekk med hageslangen, eller løper for å skjelle ut bussjåføren som har sluppet dem ut. Bergensernes forakt for turistene styrkes av endeløse diskusjoner om antall cruiseskip og turbusser i sentrum», skriver Berbain.

Les også

Før du hengir deg til rølpefyll i turistenes hjemland, tenk litt på dette

Bergenserne har stort sett et positivt syn på reiselivet i byen, kommer det frem i en innbyggerundersøkelse utført av Opinion for Visit Bergen høsten 2022. Nær to av tre (64 prosent) har et overordnet positivt syn på reiselivet. Kun syv prosent er negative.

Myten om at vi som bor i Bergen er så forbannet på turistene er med andre ord moden for knusing.

Det betyr ikke at alt er såre vel. Reiselivet fører noen utfordringer med seg. Spesielt i Bergenhus bydel er det en del som synes det er for mange turister, spesielt om sommeren. Det er særlig cruiseturister de opplever at det er for mange av. Og det er spesielt på Bryggen dette oppleves utfordrende.

Vi ønsker å bidra til at Bergen er en god by å bo i. Fordi en god by å bo i er en god by å besøke. Derfor jobber vi og våre samarbeidspartnere for å ta ned besøksbelastningen på travle dager. Dette er noen av tiltakene som er satt i verk:

  • Alle cruiseskip over 270 meter må legge til kai i Jekteviken, slik at det ikke kommer for mange passasjerer rett inn i sentrumskjernen samtidig.
  • Fløibanen har investert i større vogner for å ta køen unna raskere.
  • Et lokalt guideselskap har tatt i bruk små, elektriske busser for å redusere støy, utslipp og trafikkbelastning.
  • Visit Bergen og Turistinformasjonen markedsfører i betydelig sterkere grad enn før tilbud og opplevelser utenfor sentrumskjernen, og vi oppfordrer besøkende i sentrum til å gå eller bruke kollektivtransport.

I tillegg til dette skal Visit Bergen fortsette å måle innbyggernes tilfredshet med reiselivet. Vi har opprettet et innbyggerforum der vi jevnlig møter representanter for velforeninger i sentrum, for å få direkte tilbakemeldinger på hva de opplever som krevende, og hva vi må gjøre bedre.

Diane Berbain oppfordrer bergenserne til «ikke å kaste stein på turistene». Hun skriver at Bergens turister fortjener respekt. Det har hun helt rett i, og heldigvis er bergensere flest stolte av at det kommer tilreisende hit for å oppleve byen vår.

I Opinions undersøkelse svarer 83 prosent at det er hyggelig å bidra til at Turister i Bergen får en god opplevelse. Og nær tre av fire er stolte over at turister velger Bergen som ferieby.

I vinter ble Bergen merket som bærekraftig reisemål. Det betyr ikke at vi er en bærekraftig destinasjon på alle områder ennå. Det betyr at reisemålet har forpliktet seg til et langsiktig utviklingsløp for å redusere reiselivets negative fotavtrykk, samtidig som vi arbeider for å øke reiselivets positive ringvirkninger for lokalsamfunnet.