Tirsdag ble det kjent at TV 2 skal kutte syv årsverk på programavdelingen sin, som i dag har omtrent 35 årsverk. Det var Kampanje som først omtalte nedbemanningen.

TV 2 har hovedkontor i Bergen, men programavdelingen holder til i Oslo.

– Det kan være greit å omorganisere og fornye seg, men det oppleves dramatisk at man kommer frem til at man trenger syv hoder mindre i en så liten gruppe, sier Margrethe Håland Solheim, klubbleder i TV 2, til BA.

Aksepterer ikke oppsigelser

Programdirektør i TV 2, Kathrine Halvorsen, forteller til Kampanje at målet med omorganiseringen er å jobbe raskere, smartere og mer spisset i konkurranse med blant annet internasjonale aktører.

– Programavdelingen har en viktig og omfattende jobb med å godkjenne og kvalitetssjekke programmene våre. Hvordan skal det være mulig å gjennomføre denne jobben, og ta raskere avgjørelser, når man blir så mange færre, spør Solheim.

– Frykter du at andre avdelinger også kan bli utsatt for kutt?

– Nei. Ledelsen har forsikret oss om at TV 2 ikke er inne i en nedbemanningssituasjon, svarer klubblederen, og legger til:

– Dermed kommer vi heller ikke til å akseptere at noen på programavdelingen blir sagt opp. Disse innehar kompetanse som kan brukes flere steder, så de må få andre jobber i TV 2.