(Avisa Nordhordland): – Dette er bare starten på det som kan bli en katastrofal prosess. Vi prøver å stoppe det før det er i gang, sier Kjetil Iden til Avisen Nordhordland.

Iden jobber til daglig som reporter i TV 2.

Sammen med Leif Hosøy Sleire og Randi Træland kaster han seg nå inn i kampen mot kloakkrenseanlegget som kan komme ved Kvassnesstemma i Knarvik sentrum.

Alle tre bor i området, og mener det er viktig for Knarvik å beholde den grønne lungen.

– Dette vil rasere indrefileten i Knarvik. De sier at de ønsker å utvikle Kvassnesstemma, og at det skal bli mer brukt, men så putter de et kloakkrenseanlegg med utslipp, lukt og trafikk til tømming av slam her, sier Iden.

– Området er viktig for oss som bor her. Det er et sted vi kan lufte oss, og bruke til rekreasjon. Kommunen har et ansvar for å sørge for grønne lunger. Det er til menneskets ve og vel, sier Træland.

Nå ønsker kommunen å bygge et nytt renseanlegg for kloakk i Knarvik, hvor de kobler på avløp fra hele Knarvik, Alversund, videre nord i Alverstraumen og Flatøy. Prosesshallen for renseanlegget er omtrent 55 meter x 20 meter og det skal i tillegg bygges en personalbase, samt tilkomst for stor bil.

Alver ønskjer å utrede et område nær Kvassneset og Røssvikdalen for plassering av renseanlegget.

Da Pål sperret veien for bilene, skjedde plutselig dette

En hage for innbyggerne

Træland reagerer på at kommunen kan planlegge å bygge kloakkrenseanlegg ved Kvassnesstemma, når det grønne arealet har vært viktig i anledning andre planer som er lagt for bygden.

– Det skal komme 2.000 nye boenheter her. Det vil være mange som ikke har egne hager. Da var dette området avgjørende, sier hun.

– Det var avgjørende for at de får lov til å fortette her. Det er dette som blir hagen, skyter Sleire inn.

De har ingenting imot verken utviklingsplanene i Knarvik, eller at kommunen ønsker å bygge kloakkrenseanlegg.

– Det er fint, det. Men man kan ikke putte kloakkrenseanlegget midt i sentrum og si at her skal vi ta imot dritten fra hele kommunen, sier Iden.

– Vi har bodd anleggsområdet her en stund nå, og vi er egentlig ganske fornøyde, for det vil bli så fint til slutt. Når de har startet et så bra arbeid, trenger man ikke avslutte det slik. Det gjør faktisk smerter, sier Træland.

– Det er et sår, sier Sleire, til anerkjennende nikk fra naboene.

– Ser ingen grunn til å bli boende

Iden, Træland og Sleire stoler ikke på at et slikt anlegg vil være lukt- og støyfritt.

– Man vil aldri ha noen garanti for at det ikke vil være lukt og støy, sier han.

De er enige om at et kloakkrenseanlegg vil gjøre området mindre attraktivt. Iden er journalist i TV 2, og sier det skal mye til før han uttaler seg i denne typen saker. I denne saken dreier det seg om å bevare hjemstedet.

– Jeg har bodd her hele livet. Fra den tiden det gikk hester og kyr og beitet her. Det som gjør det fint å vokse opp her, er nærheten til naturen. Om dette går igjennom, ser jeg ingen grunn til å bli boende, sier Iden.

– Datteren min sier det må være attraktivt her for at unge skal flytte tilbake. Man må ha et område de ønsker å bebo, sier Træland.

Iden, Træland og Sleire har ingen planer om å gi opp kampen.

– Vi er villige til å følge denne sake langt, sier Iden.

– Vi kommer ikke til å gi oss før det er gjort skikkelige avgjørelser. Jeg føler vi har et veldig ansvar for å få denne saken opp og frem. Slik at dette kan forbli som det er, sier Træland, og peker mot skogen og vannet.

Hadde møte med politikerne

Tirsdag denne uken var fem beboere som stiller seg mot planene i Kvassnesstemma på møte med politikararar i formannskapet og utvalget for areal, plan og miljø i kommunen. Blant dem var Træland og Sleire

– Hvor fikk vi kommet med budskapet vårt, og politikerne love å ta det videre til sine parti, sier Sleire, som selv har fartstid som KrF-politiker i Lindås kommune.

– Vi opplevde at de var lyttende og interessert, sier Træland.

Sleire og Træland roser utvalgsleder for areal, plan og miljø, Malin Andvik (KrF), for hennes innsats i å sørge for at motstanderne fikk møte politikerne. Andvik selv har tidligere lovet at innbyggerne skal få komme til orde.

– Hvor vil bli møte med innbyggerne og høringer hvor alle kan komme med innspill, sa hun til Avisen Nordhordland i juli.

Innbyggere i Alver kan fortsatt sende inn sine innspill til oppstart av planarbeidet. Fristen for det er 11. september.

– Det må alle gjøre, oppfordrer Træland.

Sleire forteller at han tror politikerne forstår alvoret, og at APM nå har bestilt orientering om renseanlegget.

De tre håper at de nå kan ha en god kommunikasjon videre, og finne en løsning på utfordringen.

– Vi håper vi får stoppe dette uten at konfliktnivået blir for stort, og at vi ikke når det samme nivået som med bompenger og Lonena-planene, sier Iden