– Nå kan vi få flere i jobb

– Dette er bra. Nå kan vi inkludere enda flere med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet!