Det var bare glede å spore da TV-stasjonen for utviklingshemmede hadde julelunsj i går.

Finansbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) hadde akkurat meddelt at kommunen vil gi den hardt arbeidende redaksjonen 900.000 kroner i tre år fremover i støtte.

– Det har gitt oss mulighet til å ansette Eli Kristin Muriaas. Hun er animatør og skal lede redaksjonen sammen med meg, sier prosjektleder og redaktør Camilla Kvalheim.

Kurse reportere

For TV Bra betyr det at de kan sette i gang sin neste satsing.

– I mars starter vi opp Bra Sending, som skal være et program av og for utviklingshemmede på hele Vestlandet, sier Kvalheim.

Hun sier de skal få inn reportere fra hele regionen til hovedkontoret i Bergen, kurse dem og gjøre dem klare for å lage innslag fra hjemstedene deres.

– Vi ønsker å lage et slags Norge Rundt på Vestlandet, sier hun.

Kvalheim sier det er ressurskrevende å trene opp denne målgruppen.

– Derfor er det viktig at vi får inn Eli Kristin til å være med å utvikle dette. Og når kommunen stiller opp, kan vi bare gå i gang, sier Kvalheim.

Viser hva vi kan

Finansbyråd Dag Inge Ulstein er imponert over hva den lille TV-kanalen har fått til med så lite ressurser.

– Vi er stolte over å få være med på dette. Utviklingshemmede trenger en troverdig stemme i samfunnsdebatten. Dette er viktig demokratiarbeid, sier han.

Isabel Aanes, som er fast reporter i kanalen, er svært glad for at de nå endelig kan utvide.

– Det er viktig at flere utviklingshemmede kommer til orde. Det gjør vi ikke så mye i den vanlige samfunnsdebatten. I TV Bra viser vi hva vi kan, sier hun.

Viktig i ordskiftet

Redaksjonen er med i NCE Media, og skal kurses på Media City Bergen rett over nyttår. Da vil de få hjelp av erfarne TV-folk.

Dag Idar Ulstein mener TV Bra er med på å heve Bergen som medieby, og er opptatt av at også andre medier skal anerkjenne dette.

– Vi gir ikke disse pengene for å være snille, men fordi TV Bra er en naturlig del av mediesatsingen. De kommer med viktige bidrag til det offentlige ordskiftet, sier han.

Hever oss også

Det er Steinar Sellevold, daglig leder for Nordnes Verksteder, enig i.

– TV Bra er en viktig del av Nordnes Verksteder og dette vil heve også oss, sier han.

TV-stasjonen har i adventstiden kjørt en julekalender der de presenterer ulike sider av hva de utviklingshemmede ved Nordnes Verksteder får til.