I prosjektet Helt med har som har personer med utviklingshemming fått praksisplass i det ordinære arbeidslivet. TV BRA var med da Kasper hadde sitt første møte med Scandic Bergen City Hotell.