Nok en rapport om ubåtvraket ved Fedje er levert. Det ender nok som vanlig med endeløse «grundige vurderinger» og at kvikksølvet blir liggende i fred på havbunnen.

For snart 20 år siden ble vraket av den tyske ubåten U-864 funnet ca. to nautiske mil vest for Fedje. Ubåten ble senket mot slutten av annen verdenskrig med 67 tonn kvikksølv om bord.

Etter utallige utredninger, mange hundretalls millioner kroner i utgifter og ikke gjennomførte «beslutninger», la det såkalte «ekspertutvalget» 20. september frem sin anbefaling. Hele prosessen har vært en sammenhengende skandale hvor det er åpenbart at trenering må ha vært hovedmålet.

Gjennom to år har et utvalg av såkalte eksperter arbeidet på spreng med nok en vurdering av hva som skal skje med den miljøbomben dette ubåtvraket representerer. Nå anbefaler de at mest mulig av kvikksølvet tas opp før vraket (og det resterende kvikksølvet) tildekkes på sjøbunnen.

En av årsakene til at det ikke anbefales å heve vraket, er at ammunisjonen om bord vurderes som farlig. En ekspert kunne fortalt utvalget at torpedoene er ganske ufarlige, da detonatoren er adskilt fra ladningen. Torpedoen har en propell i baugen som skrur detonatoren inn i ladningen etter enn viss distanse. Det er utrolig at «ekspertutvalget» ikke vet dette.

Jeg har tidligere spådd følgende med tanke på denne sakens videre prosess: Så snart rapporten er overlevert departementet, kommer de til å svare at de skal «vurdere den grundig». Gjennom hele perioden denne regjeringen har sittet har det i enhver anledning og i enhver sak ikke vært svart annet enn at de «vurderer grundig».

Så hva nå?

Det var fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap), som mottok rapporten denne uken. I tråd med hva jeg spådde, kom det en del intetsigende fraser fra ministeren; han skulle sette seg «grundig inn i rapporten og anbefalingene». Deretter skulle regjeringen vedta hvordan saken skulle «håndteres videre». Men, først av alt, sendte han den ut på en tre måneders lang høringstur.

Les også

Edvard overlevde tre kriger og flere torpederinger

Med andre ord, ikke ett eneste ord om at anbefalingene nå endelig skulle følges opp av konkret handling.

Det eneste som, med velvilje, kunne tolkes som en konkret lovnad var at«regjeringen skulle vedta hvordan saken skulle håndteres videre».

Med tidligere erfaringer fra denne regjeringen, kommer nok «håndteringen» til å bety fortsatte vurderinger og nøye følging av situasjonen. Det er jo på den måten denne regjeringen «håndterer» enhver sak.

Det tragiske i dette er, at allerede i 2008 sto det kompetente nederlandske bergingsselskapet Mammoet klare til å heve ubåtvraket. Kystverket hadde da anbefalt heving og sto som oppdragsgiver. Imidlertid ble ikke oppdraget noe av. Hvorfor denne avgjørelsen ble endret, har jeg vanskelig for å se.

Selskapet var meget kompetent, hvilket de har bevist blant annet gjennom hevingen av den russiske ubåten «Kursk» i 2003.

På Fedje har folket gjennom alle disse årene vekslet mellom håp, frustrasjon og skuffelse. Heller ikke denne gangen var det grunn til å heise flagget. Denne rapporten betyr ingenting fra eller til. Gjennom årene har de mange rapportene vekslet mellom heving og tildekking. Nå er det «Ole Brumm» som har talt – ja takk, begge deler.

Men det er regjeringen som må beslutte – og den er som kjent handlingslammet.