I Bergen er nullutslippssoner i sentrum oppe til både diskusjon og utredning etter at BA i sommer avslørte rapportene som byrådet har fått utarbeidet.

Konsulentene i Sweco har falt ned på at Neumannskvartalet og Vågsbunnen kan egne seg til å prøve ut nullutslippssoner.

– En eldre Oslo-kar...

Men får statsministerkandidat Trygve Slagsvold Vedum det som han vil, er dette en glemmesak uansett hva byrådet faller ned på. Sp vil nekte byene å innføre nullutslippssoner.

Slagsvold Vedum mener det er en viktig sak at folk kan kunne kjøre bensin- eller dieselbil.

En eldre Oslo-kar fortalte meg i et brev om hvordan han av og til kjørte konen sin til sentrum når hun ville noen ærend der. Hun er ikke så komfortabel med med å ta drosje eller t-bane, og de har ikke noen el-bil ennå. Jeg mener det er både viktig og riktig at folk kan ta den turen hvis de trenger eller ønsker det, sa han til NAF i sommer.

Men førstekandidat Kjersti Toppe (Sp), som i bypolitikken i Bergen markerte seg som en relativt progressiv miljøpolitiker, er uenig med både Slagsvold Vedum og stortingsgruppen som ikke vil la byene styre dette selv.

– Jeg er nok ikke like bastant imot at kommunene skal kunne få en slik mulighet, men her har stortingsgruppen ment noe annet, sier hun til BA.

– Du mener dette er noe byene må få bestemme selv?

– Ja, men jeg lever godt med partistandpunktet. Det er faktisk viktigere ting i klimapolitikken.


Tvilende til gevinsten

Toppe sier hun er noe tvilende til klimagevinsten med nullutslippssoner, og usikker vedrørende prinsippet om at det skal være tillatt å forbeholde noen veier kun for el-biler.

– Det kan også virke sosialt urettferdig. Jeg er mer tilhenger av den muligheten byene har til å stenge gater og veier ved stor luftforurensing. Den muligheten, som finnes i dag, støtter Sp.

Senterpartiet er spesielt kjent for å ville styrke lokaldemokratiet. I Bergen har de fått gjennom at nye bydelsstyrer skal utredes. Meningen er å skape et nytt folkevalgt nivå nærmere folk enn rådhuset.

– Stortingsgruppens holdning her innebærer vel ikke akkurat en styrking av lokaldemokratiet?

– Nei, det er selvsagt et motargument, men det er jo noen prinsipielle sider her som det ikke er unaturlig at Stortinget tar stilling til.

Alle de fire store har søkt

Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen har søkt om å få teste ut nullutslippssoner. Statens vegvesen skal vurdere hvordan det eventuelt kan gjøres uten å ramme riks- og europaveinettet.

MDGs byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke mener at Vedum spesielt og Sp generelt må skjerpe seg, og ber om at Vedum slutter å motarbeide byene.

– Nullutslippssoner er tenkt for varelevering i første omgang. Det dundrer for mange semitrailere rundt omkring i trange bygater og på torgene våre. El-motorer, i både kjøretøy og lastesykler, gir mindre støy og et bedre bymiljø.