Torsdag skulle Khair (15) reise fra Litlabø mottak for enslige mindreårige flyktninger på Stord for å besøke storebroren som bor i Bergen i julen.

Men båten som går fra Leirvik på Stord til Bergen, koster 211 kroner per vei for barn. Det ble for dyrt for 15-åringen. Han må nemlig betale for kollektivreiser selv.

– Det var helt uaktuelt å ta båten, for jeg har ikke så mye penger, sier Khair.

Ungdommene fra Ukraina som bor ved samme mottak, får derimot reise gratis med båt, buss og bybane.

Årsaken til dette er at Vestland fylkeskommune i midten av mars vedtok at alle ukrainske flyktninger skulle få reise gratis med kollektivtransport i fylket mot å vise frem pass. Ordningen gjelder fortsatt.

– Diskriminering

Yngve Træland er verge for fire enslige mindreårige flyktninger. To av dem er ukrainere, mens to er fra Afghanistan.

Da to av dem skulle reise fra mottaket på Stord for å besøke familie i Bergen i julen, ble Træland oppmerksom på at det ikke er slutt på forskjellsbehandlingen.

Mens ukraineren kunne sette seg gratis på båten, måtte Khair pent be ansatte ved mottaket om å bli kjørt til Sandvikvåg på Stord for å ta fergen over til Halhjem. Derfra tok han buss til Bergen sentrum. Det kostet 15-åringen 20 kroner. Ikke mye penger, men:

– Disse ungdommene bor på samme mottak og får den samme, lille pengesummen i måneden. At de skal de blir diskriminert ut fra hvilket land de kommer fra, er helt hårreisende, sier Træland.

BA møter Khair, storebroren hans Fayaz og Træland på Bergen busstasjon. Brødrene er enige om at er det gratis for en gruppe flyktninger, må det være gratis for alle.

– Det hadde vært fint med gratis buss og båt for da slipper jeg å tigge personalet på mottaket om å kjøre meg steder, sier Khair.

– Rystende

Det finnes ingen nasjonale føringer for håndtering av flyktninger i kollektivtransporten. Praksisen er ulik i de forskjellige fylkeskommunene. Det viser en oversikt Skyss har hentet inn fra de andre kollektivselskapene i landet.

Træland er pensjonist nå, men har jobbet med flyktninger i 25 år og har sittet i Utlendingsnemnda. Han er sjokkert over at fylkespolitikere landet over har vedtatt ordninger som gjør at flyktninger forskjellsbehandles ut fra hvor de kommer fra.

– Det er rett og slett rystende at fylkespolitikere har satt i gang en ordning som behandler flyktninger så ulikt. Og selv om de har blitt varslet om urettferdigheten, har mange latt det fortsette, sier han.

Træland vurderer å sende en klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Vedtok gratisordning for alle

Fylkespolitiker Marthe Hammer (SV) tok opp forskjellsbehandlingen i Fylkesutvalget i september.

Hun mener det er greit at tilbudet om gratis kollektivtransport for ukrainske flyktninger ble innført i den akutte situasjonen i vår.

– Men etter hvert som tiden går, kan man ikke drive slik forskjellsbehandling. Enten må alle betale, eller så må alle få reise gratis, fastslår hun.

I slutten av november vedtok Fylkesutvalget et prøveprosjekt med gratis kollektivtransport for alle asylsøkere med gyldig asylsøkerbevis.

Asylsøkerbevis utstedes av politiet og har en varighet på seks måneder, men kan forlenges (se faktaboks).

Ordningen med gratis kollektivtransport skal evalueres etter ett år.

Drøyer med innføring

Til tross for at det snart har gått en måned siden vedtaket ble gjort, er ikke ordningen innført ennå. Det skjer først den 1. februar.

Direktør i Skyss, Målfrid Sønstabø, begrunner dette med at det tar tid å få ut informasjon.

– Vi må sørge for at god informasjon er tilgjengelig, og at dette er noe operatører, sjåfører og vektere er informert om, skriver hun i en e-post.

Ordningen vil koste Skyss mellom 1,5 og 7,3 millioner kroner i året i tapte billettinntekter.

– Det er imidlertid ikke et ukomplisert regnestykke, da det avhenger både av antallet asylsøkere fremover og av hvor mye den enkelte faktiske reiser og ellers ville ha reist, forklarer Sønstabø.

Marthe Hammer skulle gjerne sett at prøveprosjektet ble innført tidligere.

– Men jeg synes det er bra at Skyss får det til fra 1. februar, sier hun.

– Kan ikke få fortsette

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon forteller at de har mottatt noen henvendelser om den ulike behandlingen av flyktninger.

– Når den akutte og ekstraordinære fasen er over, mener vi man ikke bør skille på ukrainske og andre flyktninger, men tilby alle samme ordninger. Ellers vil en slik forskjellsbehandling reise spørsmål om diskriminering på grunnlag av etnisitet, skriver han i en e-post til BA.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) påpeker at det hovedsakelig fylkeskommunene som har ansvar for kollektivtransporten.

– Alle som har opplevd forskjellsbehandling har kjent på at det ikke er noe god følelse. Generelt vil jeg oppfordre alle til å strekke ut en hånd, uavhengig av om de som trenger det kommer fra Ukraina, Eritrea eller Syria, slik at flere får nyte godt av solidariteten nordmenn har vist overfor ukrainere, skriver hun i en e-post til BA.

Træland er ikke imponert verken av politikerne som ventet til november med å vedta å få slutt på forskjellsbehandlingen eller med Skyss som ikke har iverksatt gratisordningen for alle ennå.

– Snart må nordmenn begynne å våkne når det skjer urett og ikke bare stå og se på. Denne urettferdigheten kan ikke få fortsette lengre nå, sier han.