Gå til sidens hovedinnhold

«Ul­ven» inn i re­gje­rin­gen!

Et drøyt år uten fotball, hva gjør det egentlig med de lokale lagene? BA har samlet ekspertisen, for å leite etter et glimt av håp i det fjerne. Og vi lanserer geniale løsninger for fremtiden!

Spill av pod­kas­ten i vin­du­et ne­derst.

BAs fot­ball­eks­pert Mons Ivar Mjelde brenner for både Brann, Haus­vik og det mes­te som rø­rer seg i lo­kal­fot­bal­len. Per Kolstad er enda mer sen­trert i sitt fo­kus. BAs lokalfotballekspert hen­ter år­lig inn fakta fra ikke mindre enn 1100 ­fot­ball­kam­per fra 2.- til 5. divisjon, som du fin­ner på nett og pa­pir i BA.

– Men det ble jo et ro­lig år i fjor, suk­ker han.

Thomas «Ul­ven» Ulvestad (37) er en spil­len­de le­gen­de i lo­kal­fot­bal­len, fort­satt ak­tiv som spil­ler og tre­ner i Djerv i 4. di­vi­sjon. De kan ikke, som en del and­re lag gjør det, fuske med en­me­ters­re­ge­len. Til det er et alt­for man­ge nys­gjer­ri­ge na­bo­er i bygårdene rundt Møl­la­ren.

– Jeg vet om lag med mer skjulte baner som tre­ner og tak­ler for fullt. Had­de vi gjort det, ville bil­de­ne lagt på BA.no in­nen fem mi­nut­ter, påpeker han.

– Bred­de­id­ret­ten har ikke blitt pri­ori­tert un­der pan­de­mi­en. Det vi had­de trengt, var en egen id­retts­mi­nis­ter, noe som er vanlig i mange andre land, sier Per Kolstad.

– Jeg tar job­ben hvis jeg får med meg Per som assistent, sier Ulvestad.

Kommentarer til denne saken