Parkeringskaos på Montana: Erle (10) får ikke leke ute alene

– Det går ut over livskvaliteten vår, sier far Sigurd T. Kvitberg.