Linn Jeanette Knudsen, gir i BA 17. januar uttrykk for en utbredt bekymring for økende bruk av cannabis blant unge og ber samfunnnet ta problemet på alvor.

Vi deler bekymringen over konsekvensene av et stort illegalt marked, uten aldersgrenser, der styrken er ukjent og hemmelighold dominerer. Lovlig regulert salg er en forutsetning for alderskontroll, men god forebygging kan starte allerede i dag.

Les også

Det er på tide å våkne opp og se alvoret

 

Rusmiddelbruk blant unge medfører særlig risiko, fordi kropp og sinn fortsatt er under utvikling. Samtidig har de fleste nordmenn brukt rusmidler før fylte 18 år og klarer seg bra. Nullvisjonene har utspilt sin rolle; vi mener de unge trenger balansert informasjon, større rom for åpenhet og et godt faglig forankret tilbud. Vi forventer at den kommende rusreformen vil fjerne straffetrusselen helt og dermed gjøre det lettere å komme i dialog med de som bruker cannabis.

Når det gjelder forebyggende tiltak fra det offentlige står vi klare til å samarbeide med skoler om å gi informasjon om cannabis til foreldre, ansatte og elever. Å bare fokusere på det negative og verstefallscenarier er skivebom og svekker tilliten til informasjonen. Balansert informasjon gjør det også lettere å skape aksept for at cannabisbruk innebærer risiko. Ungdommene fortjener balansert nok informasjon til å ta informerte valg; vi må ha tiltro til deres vurderingsevne.

Andelen av de unge cannabisbrukerne som utvikler problemer er sammenlignbar med andelen unge som utvikler alkoholisme; det dreier seg om et fåtall, og det er viktig å ikke overreagere på uproblematisk bruk. I dag vet vi at de som søker rus uvanlig tidlig, ofte selvmedisinerer seg for traumer eller underliggende sykdom.

Å overfokusere på rusmidlene, framfor de underliggende problemene, kan føre til svikt i dialogen. Vi vil også nyansere bruken av statistikk. I USA har man sett betydelig økt bruk av cannabis over tid, men den problematiske bruken har ligget uendret. Økt bruk trenger altså ikke gi økte problemer, for når noe normaliseres og «alle» gjør det, er det ikke lenger et tegn på avvik. Flere søkere til behandling henger naturligvis sammen med politiets økte bruk av alternativer til straff, men at flere tør å søke hjelp kan også være en positiv effekt av normalisering.

Vi støtter Linn Jeanette Knudsen etterlysning av at Bergen styrker satsingen på gode tiltak. Det veletablerte hasjavvenningsprogrammet kan vise til gode resultater. Ungdommen bør kjenne til de, ha kunnskap om de og vite at tilbudet er helt frivillig. Dessverre har tendensen til alarmisme når det kommer til ulovlige rusmidler gjort at foreldre ofte reagerer med moralpanikk. Fordomsfulle bilder av brukere som avvikere og sløve er utbredt, og gjør at de færreste innser at at cannabis er utbredt også blant velfungerende ungdommer. Her bør det offentlige kompensere for de utdaterte holdningene som står i veien for balansert informasjon, manglende åpenhet og uheldige tiltak.

Det gamle slagordet «Just say no!» fungerer ikke, og må erstattes med kunnskap og ansvar; «Just say know!». Ungdommen fortjener å bevisstgjøres, slik at de gjenkjenner når rusmidlene utgjør et problem - og så må vi alle lære å våge å rekke ut en hånd.