Noe av poenget med å en streik, er at den skal ramme. Som fedre til to avgangselever på videregående skole i Bergen, mener vi at ungdommene våre ble rammet særdeles hardt. I den lengste skolestreiken i norsk historie gikk de flere måneder uten undervisning.

Nå risikerer de også å tape i kampen om opptak til høyere studier, hvor eksamenskarakterene fra videregående ofte blir utslagsgivende.

Denne skjebnen deler bergensungdom med mange andre barn og unge i Norge. Men, ikke med alle. I Oslo for eksempel, gikk skolehverdagen uanfektet videre. Der oppsto det ikke streike-begrunnede kunnskapshull. Disse elevene skal våre elever i Bergen konkurrere med når de skal ta eksamen i vår, og ikke minst når de skal søke seg videre på alle former for utdanning.

Utdanningsdirektoratet velger å vende det døve øret til, og ansvarlige politikere ser heller ikke ut til å se problemet.

Våre gutter og mange andre ungdommer risikerer faktisk å bli rammet av streiken to ganger. Først da den pågikk, og så i form av eksamen. Den skal være lik for alle, uansett om du var rammet av streik eller ei.

Elever her i Bergen, som gikk glipp av to måneders undervisning, skal ha akkurat samme eksamen som de i Oslo som gikk på skole hele tiden. Det blir litt som om noen må starte 200 meter bak startstreken i et 1.500 meter løp.

Det handler ikke om å være for eller imot eksamen. Det handler om at den må være rettferdig. For lokalgitte muntlige og praktiske eksamener er det lokale lærere som i samarbeid med ekstern sensor lager eksamensoppgavene. De skriftlige, sentralgitte eksamenene derimot, er det verre med. Vi støtter helhjertetbergensrektorene som ønsker at disse blir tilpasset elevene.

Les også

Har du strøket i et fag, er det spesielt å tvinges til å ta eksamen i det

Lars Berntsen, rektor ved Amalie Skram videregående, peker på to tiltak som kan være en løsning for de streikerammede elevene:

  1. Eksamen i norsk hovedmål og sidemål kan gjennomføres som normalt, men der elever har mistet mer enn 10 prosent av undervisningen på grunn av streik, bør sensorer gjøres oppmerksom på dette.
  2. I andre skriftlige eksamener enn norsk, der elever har mistet mer enn 10 prosent av undervisningen på grunn av streik, kan det utarbeides lokalgitte, skriftlige eksamen. Disse bør utarbeides på den enkelte skole, og eventuelt kvalitetssikres av en nemnd på fylkesnivå.

Skal dette være gjennomførbart, bør denne prosessen startes snarlig.

Våren går fort, og det er mye som skjer i løpet av årene på videregående, faglig som sosialt. All verdens gode forsett om å prøve å kompensere for tapt undervisning med ekstraundervisning ser bare ut til å gå opp i røyk, og lar seg vanskelig gjennomføre.

Vi tenker imidlertid at de skisserte tiltakene verken i omfang eller arbeid kan virke avskrekkende. En del av midlene skolene sparte under streiken, nettopp bør gå til dette. Og vi er utålmodige. Når fagfolk med tyngde uttaler seg, bør de lyttes til. Og det bør skje nå.

Det vil komme flere streiker, også i skolesektoren. Som samfunn må vi og skal vi akseptere det. Men vi kan ikke akseptere at våre og andres ungdommer rammes hardt – ikke bare en gang, men to.

Vi etterlyser synlighet og handling hos våre tillitsvalgte i Regjeringen og på Stortinget. Det er neste valgs førstegangsvelgere dere her har en sjans til å gjøre en forskjell for.