I fjor fikk 21 og 22-åringer halv pris på tannhelse i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

I statsbudsjettet for 2023 ble retten til halv pris utvidet også for 23-26-åringer.

SVs mål er at ingen skal betale mer i egenandel for tannhelse enn man gjør i resten av helsevesenet. Samtidig er det et klart mål å sikre at skattekronene ikke går til profitt for private tannklinikker.

Likevel er det nettopp det som skjer nå, mener fylkespolitiker Marthe Hammer (SV).

Hun leverte for en tid tilbake en interpellasjon i fylkestinget om nettopp styrking av den offentlige tannhelsetjenesten.

Refunderer fra privat tannbehandling

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) har denne uken informert om at det ikke er kommet oppdragsbrev fra Helsedirektoratet på Stortingets vedtak om 50 prosents refusjon for 21-26-åringene.

– Inntil videre vil fylkeskommunen også refundere 50 prosent etter gjennomført behandling hos privatpraktiserende tannlege, opplyste Askeland i sitt svar på interpellasjonen onsdag.

Han påpekte at fylket savner felles føringer og rammer for hvordan dette skal håndteres.

Under SVs landsmøte varslet stortingsrepresentant Marian Hussein følgende konsekvens:

At det kan bli kutt i refusjonen for 24 til 26-åringene. Og at en i gjengjeld gir 75 prosents dekning for 21 til 24-åringene.

– Vi må gjøre endringer på seieren i statsbudsjettet. Ikke fordi vi har lyst, men fordi vi må, fulgte Hammer opp foran landsmøtet.

– Må rigges riktig

Hun pekte på at det foregår en kamp om hvordan de første hundre millioner kronene til tannhelse skal brukes.

– Det er allerede en utfordring om hvordan innretningen skal være. Vi står ved samme veiskille som i 2005, sa Hammer, med henvisning til barnehagereformen.

– Private stiftelser og familiebarnehager i sektoren ble kjøpt opp. Vi endte opp med å gi milliarder til store barnehagekonsern i stedet.

Hun trakk frem et av landets største tannlegeselskap, med eiere som har kontor i Sveits.

– Kjemper mot sterke krefter

Overfor BA understreker Hammer at SV skal forsøke å påvirke videre i forhandlinger med regjeringen om revidert statsbudsjett.

– Men vi kjemper mot sterke krefter i Tannlegeforeningen som mener at det er ulovlig bare å refundere fra offentlig tannbehandling. Vi tar derfor ingenting for gitt.

Rundt 80 prosent av landets tannleger jobber i dag i den private tannhelsetjenesten.

– Vi skal klare å gjøre tannhelse billigere for flere, men vi må rigge det slik at vi er sikre på at alle skattekroner går til nettopp det, og ikke til profitt, sier Hammer.

– Men hvorfor kutte for de eldste, og gjøre det enda rimeligere for de yngste?

– Tannlegeforeningen truer med en rettsprosess, så endringen vil vi gjøre ut fra statsstøtteregelverk. Vår vurdering er at det er mulig at dette bare skal gjelde det offentlige dersom egenandelen bare blir 25 prosent.

Hun mener at grepet vil gjøre at ikke reformen utsettes.

Den norske tannlegeforeningen (NTF) opplyste i november at de har tatt opp med myndighetene at de mener at ordningen er ulovlig og i strid med EØS-avtalen.

– Vi mener at dette er statsstøttet konkurransevridning når det offentlige ikke tar et større ansvar for kostnaden for disse tjenestene, men lar denne pasientgruppen betale en så høy egenandel som 50 prosent, samtidig som de ikke får tilsvarende rabatt dersom behandlingen utføres i privat tannhelsetjeneste, uttalte president Heming Olsen-Bergem 30. november i fjor.

Tannhelse er en viktig sak for SV. I sin tale til landsmøtet påpekte Audun Lysbakken fredag at tannhelsereformen er i en tidlig fase, men at den er i gang.

Han la vekt på at mange unge nå har fått rett til billig tannbehandling, at den fylkeskommunale tannhelsetjenesten rustes opp, og at et utvalg er i gang med å lage modell for et tannhelsesystem med egenandelstak og prisregulering.

– Endelig skal det bli slutt på at nordmenns tannhelse er avhengig av lommeboken, uttalte Lysbakken.