Nylig kunne man i BA lese at Unge Venstre (UV) nok en gang slår et slag for de mest ressurssterke elevene med å argumentere for fritt skolevalg. Konsekvensene av en slik politikk kunne blitt enorme.

Arbeiderpartiet mener at at alle elever fortjener å gå på en skole i nærheten av der man bor. Vi mener det er grunnleggende urettferdig at enkelte må risikere å ta bussen i timesvis, eller i verste fall ufrivillig flytte hjemmefra som 16-åring. Dette kunne vært hverdagen til flere dersom UV fikk det som de ville. Det er trist at UV setter egen ideologi foran enkeltmennesker.

Med UVs såkalte fritt skolevalg, vil kun elevene med sterkest snitt ha reell frihet til å velge skole. De med lavere snitt, eller en dårlig dag på eksamen, må ta til takke med liten valgfrihet, stort press og mye usikkerhet. Slik kan vi ikke ha det.

Arbeiderpartiet har også i Vestland innført retten til å fullføre opplæringen på samme skole som du fikk plass på (mot høyresidens stemmer). Før kunne du bli kastet ut av klassen din på vg2, fordi du ble utkonkurrert av elever utenfra. Jeg tror ikke det er behov for å understreke hvor uforutsigbart dette var for elever.

Det er også spesielt at Unge Venstre tror at politikerne i Oslo vet bedre hva elevene trenger enn de lokale folkevalgte. Det er faktisk ganske stor forskjell på Finmark, Viken og Vestland. Å tro at én løsning passer til alle norges fylker er utrolig naivt.

Unge Venstre sin naive skolepolitikk skaper klasseskiller mellom elever. Vi i Arbeiderpartiet skal sørge for at elever kan søke seg inn på akkurat den skolen de vil, slik som de kan i dag. Samtidig som vi gir elever en rettighet til å gå på en skole i nærheten av der man bor. Slik skaper vi en god og rettferdig skole for alle.