Sammen, studentsamskipnaden på Vestlandet, har planene klare for 44 nye studentboliger på Minde, nær Bergen sentrum.

Men Bergen kommune krever at Sammen får på plass en ny løsning for bosstømming før de får lov til å utvide Frydenbø studentboliger, skriver Studvest.

De 44 studentboligene skal ha plass til totalt 52 studenter.

Vanlige bosspann er ikke godt nok dersom Sammen skal utvide studenthjemmet fordi det kan skape problemer med lukt og økt brannfare, ifølge kommunen.

– Veien er for smal

Kommunen krever at Sammen graver ned et såkalt Lift-o-mat-system. Det er bosspann som heises opp fra bakken når de skal tømmes.

Problemet er at løsningen både er dyr og krever bruk av en større bossbil enn den som kjører der i dag, skriver Studvest.

– Bossbilen som må brukes er for stor for veien her. Dermed hjelper det ikke om vi hadde hatt nok penger til løsningen, for veien er uansett for smal. Vi kommer ingen vei med de kravene kommunen har kommet med, sier direktør for bolig i Sammen Stein Ove Halhjem til BA.

 

– Ikke fremtidsrettet, men ...

Halhjem sier de er enige med kommunen i at vanlige bosspann i gatene ikke er en fremtidsrettet løsning for håndtering av avfall.

– Men i denne sammenhengen her ser vi at alle andre naboer har bosspann i gatene. Så selv om det ideelle er nedgravde bosscontainere, blir det litt dumt når ikke veisystemet tåler den løsningen kommunen krever at vi får på plass, påpeker han.

Halhjem understreker at de generelt er godt fornøyd med kommunens prioritering av studenter og studentboliger, men:

– Jeg ser at i denne saken går kravene fra kommunen utover muligheten for å bygge nye studentboliger.

– I tråd med loven

Seksjonsleder Glenn Kristensen i Bergen kommunes bygningsetat sier til Studvest at han kan ikke svare på detaljer om saken fordi personen som behandlet saken har sluttet i jobben.

Seksjonslederen påpeker at kravene de har satt må oppfylles før Sammen får starte byggingen.

– Kravene vi har satt er det som er i tråd med loven, sier han til Studvest.

Vil utvide veien

Halhjem sier at de vil foreslå for kommunen å utvide veien som går ovenfor studentboligene for å lage plass til den store kranbilen.

– Planen er å utvide veien en meter samt sette opp en bom slik at det kun er bossbilen som eventuelt kommer frem. Det er enkelt å få til, men vi må ha tillatelse fra kommunen.