Nordmannen skal ifølge etiopiske påtalemyndigheter ha samlet inn penger til en geriljagruppe og jobbet for å verve rekrutter, og er nå tiltalt for terror i Etiopia.

Til Dagbladet sier både Human Rights Watch og Amnesty International at nordmannen kan bli dømt til døden.

– Det er ikke noe garanti for at ikke dommen vil bli fullbyrdet, sier Gerald Kador Folkvord i Amnesty International. Også Felix Horne i Human Rights Watch sier til avisa at nordmannen kan bli dødsdømt.

Ifølge den etiopiske avisen The Reporter er rettssaken mot mannen og syv andre berammet til 1. juli. Dagbladet har ikke klart å få datoen bekreftet fra den etiopiske ambassaden i Stockholm.

– Så langt har vi ikke fått bekreftet informasjon om tiltale, strafferamme eller dato for rettssak, sier UDs kommunikasjonssjef Frode O. Andersen til Dagbladet.

Han sier de gjentatte ganger har henvendt seg til etiopiske myndigheter for å få informasjon i saken og for å få tilgang til å besøke vedkommende i fengsel.

– Disse henvendelsene har så langt ikke ført fram. Fra UDs side ser vi alvorlig på at vi så langt ikke har blitt gitt tilgang til denne fengslede norske statsborgeren, sier Andersen.