– Det er trolig at det pågår undervannsvirksomhet i Stockholms skjærgård, opplyser kontreadmiral Anders Grenstad i det svenske forsvaret søndag.

Det er gjort tre ulike observasjoner, sa Grenstad under en pressekonferanse søndag kveld. Han viste fram et bilde av en mistenkelig gjenstand som noen i forsvaret hadde fanget opp søndag morgen.

– Han har sett noe som er på overflaten og etter at han tok bildet synker den ned igjen, sier Grenstad.

De tre observasjonene er gjort Kanholmsfjärden, Nämdöfjärden og Jungfrufjärden fredag og søndag.

Grenstad vil imidlertid ikke peke på Russland som ansvarlig.

– Vi snakker om fremmed undervannsvirksomhet, sa han.

Dette er ikke en ubåtjakt, det handler om å samle etterretning. Når det gjelder den skadde ubåten flere medier har meldt om, kan ikke forsvaret trekke samme konklusjon. Vi har ikke noe informasjon om det, sa Grenstad.

At man nå betegner det som «trolig» at det pågår undervannsaktivitet i Stockholms skjærgård, er det nest høyeste nivået forsvaret opererer med etter en verifisering av informasjon, ifølge det svenske nyhetsbyrået TT.

NØDSAMTALE

Det var en nødsamtale på russisk som utløste ubåtalarmen, meldte svenske medier i helgen. Media melder dessuten at en russiske oljetanker som har ligget utenfor Stockholms skjærgård, plutselig har satt kurs nordøstover. Samtidig nærmet et annet russisk spesialfartøy seg Stockholm.

Det skal være mistanke om at oljetankeren har fungert som moderskip for en eventuell russisk miniubåt i Stockholms skjærgård, som kan ha havarert.

– Det kan være en russisk miniubåt av typen Trion-NN som har tatt seg inn i Stockholms skjærgård, sier den svenske etterretningseksperten Joakim von Braun til Dagens Nyheter.

– Dersom ubåten har havert, kan elitesoldater ha svømt i land, legger Braun til, som er spesialist på Russland.

Man skal ha registret en mørk skikkelse. Den svenske militære sikkerhetstjenesten (Must) og sikkerhetspolitiet (Säpo) jaktet søndag på en svartkledd mann utenfor Sandön i Stockholms skjærgård.

Russland avviser at det er snakk om noen avvikende hendelser, og enda mindre at det er noen nødsituasjon som berører russiske marinefartøy, skriver det russiske nyhetsbyrået Interfax.

15 KRIGSSKIP

Rundt 200 personer fra forskjellige grener av forsvaret deltok i helgen i letingen, og det ble satt inn både fly og helikoptre.

Svenske myndigheter har ikke villet si noe om mistanken retter seg mot noe bestemt land, men episoden vekker minner fra den kalde krigen da flere sovjetiske ubåter ble oppdaget i svensk farvann. Og i mediene og blant enkeltpolitikere rettes fingeren mot Russland.š

UKRAINA-FRYKT

Ukraina-krisen øker dramaet rundt spekulasjonene om en russisk ubåt i den svenske skjærgården, mener Karsten Friis ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

– Det mest interessante ved disse spekulasjonen nå er reaksjonene. Tolkningene er enda mer dramatisk nå som følge av krisen i Ukraina og russernes oppførsel der, mener Friis.

Forsvarsdepartementet vil ikke kommentere spekulasjonene om at det kan være en havart ubåt fra fremmed makt i skjærgården utenfor Stockholm.

– Vi har ingen kommentarer. Det er en uavklart situasjon og vi avventer, sier seniorrådgiver Marita Isaksen Wangberg i Forsvarsdepartementet.

– Det er opp til svenskene å kommentere saken, ikke oss, legger hun til.