Den norskbygde militærleiren i utkanten av Maimana kostet rundt 80 millioner kroner å bygge og huset på det meste 400 norske soldater.

Leiren ble overlatt til den afghanske regjeringshæren da de norske styrkene forlot Faryab-provinsen høsten 2012.

Før overleveringen ble leiren utvidet til å romme 800 afghanske soldater. Prisen for utvidelsen var 28 millioner kroner, viser Forsvarsbyggs sluttrapport.

TOK BESLAG

Overrekkelsen av militærleiren gikk imidlertid ikke helt som planlagt, går det fram av rapporten, som er ført i pennen av senioringeniør Rune Isøy i Forsvarsbygg.

Amerikanske soldater rykket inn og tok beslag i en bygning med tilknytning til kjøkkenet og spisesalen i leiren.

De amerikanske styrkene «beslagla uten varsel» deler av fasilitetene «og avskar disse arealene fra forutsatt sluttbruk», heter det i rapporten.

MERKOSTNADER

Dette resulterte i uventede merkostnader for Forsvaret som USA ikke ville dekke, går det videre fram.

«For å opprettholde leirens forutsatte funksjonalitet ble det oppført erstatningsarealer. Det lyktes ikke Forsvarsbygg å inndrive kompensasjon for dette», skriver Isøy.

Kommunikasjonssjef Thea Vatle Warhuus i Forsvarsbygg mener at det blir galt å anklage de amerikanske styrkene for å ha beslaglagt fasiliteter, slik det står å lese i Isøys rapport. Hun sier amerikanerne «omdisponerte» en av bygningene i leiren.

– EN REVISJON

På spørsmål om hvordan amerikanske styrker kunne omdisponere arealer i en norskbygd leir, som var tiltenkt afghanerne, svarer hun:

– Episoden var en del av en revisjon av arealfordelingen mellom den afghanske regjeringshæren og de amerikanske styrkene.

Forsvarsbygg vet ikke om USA i ettertid har gjort opp for seg.

– Amerikanerne lovet å kompensere arealene med nytt areal. Hvorvidt de sørget for at det ble gitt erstatningsarealer, er ikke klart, sier Warhuus.

– FEILKONSTRUERT

Kjøkkenet og spisesalen i den norskbygde militærleiren i Maimana kostet opprinnelig 15 millioner kroner å bygge, men de afghanske kokkene kunne styre sin begeistring da de overtok.

«En viss kulturell tradisjonalisme» førte til at Forsvarsbygg «så seg nødsaget til å utvide kjøkkendelen med et feltmessig byggverk mer tilpasset de lokale kokkers arbeidsmåte», heter det i Forsvarsbyggs sluttrapport.

Heller ikke dette gikk imidlertid bra. Afghanerne konstaterte raskt at de norskbygde steinovnene var feilkonstruert, og hele byggverket måtte derfor rives og bygges opp igjen på nytt av afghanerne selv.