Lørdag ettermiddag reiste et USAR-team (Urban Search and Rescue) på fem mann fra Bergen til Gjerdrum for å bistå i redningsarbeidet etter leirraset. Oppdraget er å søke i skredet etter savnede.

– Lørdag kveld fikk de en god brifing om oppdraget som skal utføres, og var i gang med arbeidet klokken 0800 søndag morgen, forteller brannsjef i Bergen brannvesen, Leif Linde etter tilbakemeldinger fra USAR-mannskapet.

Da BA kontakter brannsjefen mandag, er USAR-teamet er i fullt arbeid i skredområdet.

– De melder som forventet om kaotiske forhold, men det foreligger gode planer og et veldig godt samarbeid teamene og etatene. De har kommet godt inn i arbeidet helt fra første stund og skryter veldig av redningsledelsen på stedet, sier Linde.

Per nå samarbeider mannskap fra Bergen med USAR-team fra Nedre Romerike, Oslo og Trondheim.


– Bidrar så lenge man leter etter folk

– Hovedoppgaven har vært, og er fremdeles, søk etter savnede personer. Vi er blitt forespurt å bidra ut uken og videre etterpå dersom det er nødvendig. Det har vi sagt ja til.

Så lenge man leter etter folk, vil Bergen USAR bidra med sitt mannskap.

– Heldigvis er slike hendelser noe som ikke skjer så ofte, derfor er det også få i landet som kan utføre dette arbeidet. Vi som har denne spesielle kompetansen må hjelpe, sier Linde.

Teamet, som er bestående av Eivind Nævdal, Tord Blom, Kenneth Gjerde, Thommas Hansen og fagleder Tore Vetaas, er ifølge Linde, alle svært erfarne redningsfolk.

– Vi krever erfaring for å få lov til å stå i denne tjenesten. Dette er brannmannskap med lang fartstid og spesialkompetanse som opprettholdes ved jevnlig øving i løpet av året, sier Linde.

– Hva er de største utfordringene de melder om?

Arbeidsforholdene generelt og de værmessige forholdene. Men USAR-teamene er vant til å operere i røffe værforhold, så de er godt forberedt.

Bergen har til sammen 28 USAR-mannskaper fordelt på fire vaktlag i Bergen brannvesen, stasjonert ved Fana stasjon. Mannskapene er spesialtrente for alle typer tauredningsoppdrag og spesialredning. Redning fra fjellskrenter er ifølge Linde det vanligste oppdraget for denne gruppen, men også redning fra sammenraste konstruksjoner og skred.