Bakterien, som er i slekt med en pestbakterie, fører til infeksjonen yersiniose. Det er satt i gang utbruddsetterforskning i samarbeid med aktuelle kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet, opplyser FHI.

Det er påvist smitte hos 15 personer i Norge.

Det er flest tilfeller i Trøndelag med fem, mens smitte er registrert i Viken, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Vestfold og Telemark også.

– Trolig gjennom matvare

– På bakgrunn av hvor de smittede er bosatt, er det sannsynlig at alle er smittet av yersiniose gjennom en matvare som er distribuert bredt, sier seniorrådgiver Heidi Lange ved avdeling for smittevern og beredskap i Folkehelseinstituttet.

– Etterforskningsarbeid kan være komplisert og ta tid, og i mange saker vil man ikke klare å finne smittekilden eller å avklare om det dreier seg om en felles kilde, sier Lange.

Diaré, magesmerter og feber

De vanligste symptomene er diaré, feber og magesmerter, vanligvis i 1 til 3 uker.

Yersiniabakterier smitter i hovedsak via mat, vanligvis svineprodukter, grønnsaker eller ikke-desinfisert drikkevann.

FHI opplyser at god håndhygiene er viktig for å hindre smitte. Andre forebyggende tiltak er å sørge for at grønnsaker og salater som spises rått er godt vasket, og at svinekjøtt er godt stekt.