NHH ned fra tronen

NHH på Eidsvåg.

NHH på Eidsvåg. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

UiB øker med over 8 prosent, mens NHH må tåle en nedgang på over 10 prosent, viser søknadstallene for høyere utdanning.

DEL

Søknadsfristen til høgskoler og universiteter i Norge gikk ut 16. april. Tall fra som ble lagt frem tirsdag ettermiddag viser at 132 021 personer har søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Dette er cirka 4000 flere søkere enn i 2015, det vil si en økning på 3,2 prosent.

- Vi konstaterer at søking til høyere utdanning fortsetter å øke. Vi ser også at søkerne følger med på samfunnsutviklingen og synes å ta reflekterte valg, sier direktør i Felles studieadministrativt tjenestesenter, Grete Christina Lingjærde, i en pressemelding.

NHH ikke lenger på topp

På Norges handelshøyskole (NHH) kjemper 4343 søkere om 470 plasser på siviløkonomutdanningen, deres eneste linje. 1892 søkere har NHH på førsteplass, en nedgang på over 10 prosent.

– Det er den samme tendensen som på sammenlignbare studier. Økonomiske, administrative og juridiske studier går alle tilbake, sier NHH-rektor Frøystein Gjesdal til BA.

Han mener en ny måte å regne søkertallene på forklarer noe av nedgangen, men mener dagens økonomiske virkelighet er hovedårsaken.

– Økonomien opplever dårligere tider i øyeblikket, og da går studier som våre ned, slår rektoren fast.

NHH har ikke lenger Norges mest populære studielinje. De er knepent slått av politiutdanningen i Oslo med 1898 førstevalgsøkere.

– Det er alltid greit å være nummer én, men Politihøgskolen er ikke en konkurrent til oss. Dette gjenspeiler tendensen til at man søker trygt når økonomien sliter. Det vil alltid være behov for politimenn, sier Gjesdal.

Professor Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.

Professor Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB. Foto:

Psykologi øker mest på UiB

Universitet i Bergen (UiB) har totalt 28067 søkere til 3845 studieplasser. Av dem har 9758 UiB som førstevalg, en økning på 8,1 prosent. Psykologisk fakultet øker mest med 59,7 prosent, mens Det juridiske fakultet ser en nedgang på 5,9 prosent i antallet som de som førstevalg.

– Samlet er UiB svært tilfreds med søkertallene. Det er gledelig at vi kan tilby studier som støtter opp om endringer og nye kompetansebehov i samfunnet, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB, i en pressemelding.

Juss- og psykologiutdanningen ved UiB er landet femte og sjette mest populære studier.

Nedgang på HiB

18153 har Høgskolen i Bergen (HiB) på sin listen, mens 5319 har HIB på førsteprioritet. Skolen har totalt 1959 studieplasser å tilby. Søkertallene er en nedgang på 2,5 prosent fra i fjor.

- Vi holder oss på et høyt nivå sammenlignet med tidlegare år, og det er jeg godt fornøyd med, sier rektor Ole-Gunnar Søgnen ved HiB i en pressemelding.

Sykepleierutdanningen på HiB har 952 førstevalgssøkere, noe som gjør det til Norges tiende mest populære studier.

Sykepleier mest populært nasjonalt

Nasjonalt er økningen er størst for sykepleier (19,9 prosent), reseptar (19,8 prosent), landbruk (19,6 prosent) og vernepleier (17,8 prosent).

Innenfor lærerutdanningene er det en markant økning til faglærerutdanning (12,2 prosent), mens grunnskolelærerutdanningopplever en nedgang på 11 prosent.

Søkingen til realfag hadde en stor økning i fjor, men må tåle en nedgang i år på 1,3 prosent. Maritime fag (ned 16 prosent), idrett (ned 13,9 prosent), integrert master i teknologi, tidligere sivilingeniør (ned 8,1 prosent) har også færre søkere enn i fjor.

BIs lokaler på Møhlenpris.

BIs lokaler på Møhlenpris. Foto:

Færre søker seg til BI

Handelshøyskolen BI er ikke en del av Samordnet Opptak, og det er derfor mulig å søke helt frem til studiestart. De nasjonale søkertallene per lørdag 16. april viser en nedgang på 859 søkere fra i fjor, noe som likevel er skolens nest beste søkertall noensinne.

Bachelorstudiene på BI har i år 7845 søkere, mot 8632 søkere i 2015, og 7720 søkere i 2014. Masterstudiene har i år 3175 søkere, mot 3247 søkere i 2015 og 2781 søkere i 2014.

Masterstudiet i strategisk markedsføringsledelse og bachelorstudiet i entreprenørskap og økonomi er linjene som øker mest på BI.

- Vi er nødt til å tilrettelegge for studier som kombinerer grunnleggende handelshøyskolefag med forståelse for hvordan bruk av teknologi blir et stadig viktigere konkurransefortrinn, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand, i en pressemelding.

Han ser på utviklingen som et tegn på omstillingen arbeidsmarkedet må gjennomgå.

- At flere søker seg til entreprenørskapsstudier viser at de unge tar omstillingen på alvor. Å kunne utvikle forretningsplaner- og modeller er helt sentrale for å kunne bidra til å utvikle og innovere tjenester og produkter i en tid hvor konjunkturer endrer seg raskt, sier Henjesand.

De spesifikke tallene for BIs campus i Bergen er ikke klare foreløpig.

Stabilt på NLA i Bergen

Totalt har 5500 personer søkt NLA Høgskolen gjennom Samordna opptak. 860 søkere har NLA som sitt førstevalg, en vekst på tre prosent.

I Bergen øker antall søkere som har NLA Høgskolen på listen med 46 prosent, mens antallet søkere med NLA i Bergen som førsteprioritet er stabilt.

Grunnskolelærer 5.–10. trinn og Pedagogikk, årsstudium er de mest populære studiene til NLA i Bergen, med henholdsvis 678 og 627 søkere.

Alle studiene til NLA i Bergen opplever en vekst i totale søkertall, med unntak av interkulturell forståelse-linjene med vekt på Latin-Amerika og Madagaskar.

Grunnskolelærer 5.–10. trinn øker mest med 112 prosent totalt, og 69 prosent blant søkerne som har det som førstevalg.

Artikkeltags