– Målet mitt er å bidra til at alle unge skal ha det bra på skolen, sier Mari-Kristine Morberg.

Hun er ansatt som mobbeombud fra og med i høst i en prosjektstilling i Hordaland fylkeskommune.

Lavterskeltilbud

Til sammen fire fylker i landet har ansatt mobbeombud som en del av et nasjonalt prøveprosjekt.

– Jeg skal være et lavterskeltilbud for elever på videregående, lærlinger og deres foresatte. I tillegg skal jeg jobbe opp mot skolene og samarbeide med elevorganisasjonene om forebygging, forteller Morberg, og tilføyer:

– Jeg er veldig opptatt av barn og ungdoms rettigheter og mener det er viktig å jobbe for deres rett til et godt psykososialt miljø. Derfor er jeg veldig glad for at Hordaland er med i dette prosjektet.

Vil være synlig

Mobbeombudet sier hun håper elever og lærlinger som trenger det vil ta kontakt.

Mobbing

  • Andelen elever som oppgir at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller mer avtar med alder/klassetrinn.
  • På 5-trinn oppga 6,8 prosent i fjor at de opplevde å bli mobbet to til flere ganger i måneden.
  • 2,5 prosent av guttene på første år på videregående og 1,9 prosent av jentene (2,2 prosent totalt) opp ga at de ble mobbet i fjor.
  • I tredje klasse på videregående oppga totalt 1,6 prosent at de ble mobbet.

Kilde: Elevundersøkelsen 2014/201

– Jeg har taushetsplikt og tar ikke saker videre uten at de selv ønsker det. Jeg håper ungdommen tør å være åpne så jeg kan veilede dem og hjelpe dem på best mulig måte.

Hun forteller at en av oppgavene hennes blir å holde seg oppdatert på den nyeste forskningen om mobbing.

– Den kunnskapen vil jeg dele med skolene, elevrådene og elevorganisasjonene og bruke til å støtte dem i arbeidet de gjør mot mobbing, sier Morberg.

– Må være modige

– Hva er det viktigste lærere, skoleledelse og foreldre kan gjøre for å forebygge mobbing?

– Jeg tenker at de må være modige, tydelige og tørre å snakke om mobbing. Allerede første dag på skolen bør man sette klare grenser for hva man aksepterer og hvilke forventninger man har, sier Morberg.

Agathe Brautaset Waage, leder for Elevorganisasjonen i Hordaland, er veldig glad for at fylket har fått et mobbeombud.

– Det er veldig viktig for elevene i fylket at vi har en vi kan kontakte om det oppstår problemer. Dette er et flott og positivt tiltak, og jeg håper at alle som trenger det benytter seg av tilbudet.

Waage sier de håper at mobbeombudet blir et permanent tilbud siden mobbing er et stort problem i skolene.

– Viktig innsats

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) er også fornøyd med at fylket har fått på plass et mobbeombud. 

 

– Som en som har opplevd mobbing selv i ungdomsskolen og kjent på hvordan det kan påvirke både psykisk og fysisk, mener jeg mobbing er et av de viktigste temaene vi kan jobbe med, sier han til BA.

Han understreker at mobbeombudet ikke må bli noen sovepute.

– Dette må ikke redusere innsatsen ved skolene for å forebygge og følge opp mobbing, sier Nilsen.

Han ser for seg at mobbeombudet kan bidra i situasjoner der elever synes det er vanskelig å ta opp problemer med lærere eller andre voksne.

– Mobbeombudet skal også systematisere arbeidet mot mobbing. Jeg håper også at mobbeombudet spesielt vil legge vekt på utfordringene vi har med at mange jenter sliter med et dårlig kroppsselvbilde, sier fylkesordføreren.