Utdanningsdirektoratet åpner tilsyn ved Rudolf Steinerskolen

Skal gjøre undersøkelser rundt skolens håndtering av koronautbruddet.