FN-resolusjonen markerer en sjelden enighet blant stormaktene om konflikten som har pågått i fem år og krevd over 250.000 menneskeliv.

Sikkerhetsrådet ga sin støtte til det såkalte «veikartet for fred i Syria», og målet er nå at samtaler om en politisk overgang skal komme i gang så tidlig som i januar. I resolusjonen tas det også til orde for en landsomfattende våpenhvile «så snart representantene for den syriske regjeringen og opposisjonen har tatt de første skrittene mot en politisk overgang i FN-regi».

Det resolusjonen derimot ikke omtaler er framtiden til den syriske presidenten Bashar al-Assad.

Utenriksminister Børge Brende (H) mener likevel at Russland er i ferd med å godta at Assad etter hvert må gå av.

– Det man har forstått av samtalene mellom Russland og USA, er at Russland nå gjennom en overgangsperiode trolig vil kunne akseptere en utfasing av Assad, og det er jo noe nytt, sier Brende til NRK.

Fabius: Må fjernes

USAs utenriksminister John Kerry, som ledet møtet i Sikkerhetsrådet, påpekte at det fortsatt er sterk uenighet om framtiden for Assad, noe flere andre vestlige ministre også uttrykte bekymring over.

– Det må komme garantier om at Bashar al-Assad fjernes fra makten, krevde Frankrikes utenriksminister Laurent Fabius.

Fakta om veikart for fred i Syria

* Framforhandlet av en rekke land under to møterunder i Wien. Fikk støtte av en resolusjon i FNs sikkerhetsråd fredag.

* Innebærer at det allerede i januar skal innledes samtaler om en politisk overgangsregjering i Syria.

* Samtalene skal skje i FN-regi, og representanter for regjeringen og opposisjonsgrupper skal delta.

* Innen to år skal situasjonen i landet være stabil nok til at det kan holdes valg på ny regjering.

* Krever en umiddelbar stans av alle angrep mot sivile mennesker og mål.

* En landsomfattende våpenhvile skal tre i kraft så snart representantene for den syriske regjeringen og opposisjonen har tatt de første skrittene mot en politisk overgang.

* Våpenhvilen vil ikke gjelde den ytterliggående islamistgruppa IS, samt al-Qaidas forlengede arm i Syria, Nusrafronten.

* FNs generalsekretær Ban Ki-moon skal innen en måned legge fram forslag til hvordan en våpenhvile kan overvåkes og følges opp.

* I FN-resolusjonen som støtter veikartet heter det at «det syriske folk skal bestemme Syrias framtid». Resolusjonen nevner ikke skjebnen for president Bashar al-Assad.

Kilder: Reuters, Ritzau, VG. (©NTB)

Frankrike, USA og andre vestlige stormakter holder Assad ansvarlig for mange av de sivile livene som er gått tapt under borgerkrigen i Syria. I resolusjonsteksten heter det at «det syriske folket skal bestemme Syrias framtid», men Fabius mener en forsoning mellom folket og staten er umulig så lenge Assad regjerer.

– Hvordan kan han samle et helt folk når han har massakrert så mange, spurte Fabius de andre medlemmene av Sikkerhetsrådet.

Utenriksministre fra 17 land samt toppdiplomater fra land som Tyrkia, Saudi-Arabia og Iran deltok på møtet.

Rask handling

– Hvis krigen skal ta slutt, er det tvingende nødvendig at det syriske folket blir enige om et regjeringsalternativ, sa Kerry, som etter møtet uttalte at man innen to måneder må komme til enighet om hvordan en slik regjering skal bygges opp.

I en felles pressekonferanse med sin russiske motpart Sergej Lavrov, la han til at samtalene mellom opposisjonen og regjeringen i Syria trolig ikke kan starte før i midten av eller slutten av januar.

Lavrov sa at det er mulig å komme til enighet om en samlingsregjering i Syria i løpet av seks måneder. Russland er den viktigste støttespilleren til Assad og har tidligere motsatt seg et regjeringsforslag der Assad fjernes fra makten.

To år

Veikartet for fred er utformet av en rekke land under to møterunder i Wien og innebærer blant annet en tidslinje på to år for å danne en ny regjering og å holde valg i Syria. Den internasjonale støttegruppen for Syria (ISSG) har vært sentral i arbeidet.

Våpenhvilen som skisseres i planene, skal ikke gjelde den ytterliggående islamistgruppa IS, samt al-Qaidas forlengede arm i Syria, Nusrafronten. FNs generalsekretær Ban Ki-moon skal innen en måned legge fram forslag til hvordan en våpenhvile kan overvåkes og følges opp. (©NTB)