Vi må forbedre hjelpetilbudet til rusavhengige i Bergen sentrum og ruste opp Vågsbunnen. Slik kan rusavhengige få bedre hjelp, og Vågsbunnen kan igjen bli et attraktivt sted for byliv og aktivitet.

De siste årene har det vokst frem alvorlige problemer i Vågsbunnen. Det går inn på meg å se mennesker i dyp nød, daglige politiutrykninger og naboer som føler seg utrygge. Vi må ta problemene på alvor. Situasjonen har vært uholdbar i lang tid.

Vi må erkjenne at vi som by ikke har gjort nok for å hjelpe de rusavhengige og gjøre Vågsbunnen til et trygt sted å være. Nå er det på tide å ta grep.

For det første bør vi etablere et nytt MO-senter et annet sted i sentrum for å avlaste tilbudet i Vågsbunnen. Byrådet lovet et nytt senter etter valget i 2019, men foreløpig har lite skjedd. Her må vi få fortgang på arbeidet.

Les også

Trygge byrom for alle

For det andre må vi gjøre Vågsbunnen tryggere og mer attraktivt, slik at vi kan få mer av bylivet tilbake. Politiet må være mer til stede i området og gripe raskt inn når det oppstår uro, eller for å gi trygghet til de som trenger det.

Vi må styrke opprydning og bossplukking gjennom Ren Bergen. Og vi må legge til rette for at flere kan ta området i bruk. For eksempel bør vi tillate spisesteder å ha uteservering, hvis de ønsker det.

Flere viktige grep i ruspolitikken må også tas lokalt. Høyre ønsker å bytte ut årelang ruspolitikk som ikke har virket. Vi trenger en lokal rusreform som tar tak i kjernen av problemene: Rusavhengige bør ikke lenger straffes, men hjelpes.

Vi må satse på forebygging, sørger for at flere får hjelp tidlig, før de havner i et tungt rusmiljø, og få folk ut av miljøet ved å tilby helsehjelpen og den oppfølgingen de trenger. Dessverre ble rusreformen stemt ned av dagens regjeringspartier.

Grepene Høyre foreslår, vil ikke løse problemene i Vågsbunnen over natten. Det finnes ingen enkel løsning. Men ved å ta problemene på alvor og jobbe systematisk over tid, er jeg sikker på at vi kan gjøre situasjonen bedre. Vågsbunnen skal igjen være et trygt sted for alle.

Mer fra debatten: