Ramadan starter tirsdag, og for andre året på rad legger pandemien store begrensninger på den islamske fastemåneden.

Et teologisk spørsmål som har vært oppe til diskusjon blant muslimske teologer er om man kan la seg vaksinere under fasten.

– Jeg ville ikke vaksinert meg under ramadan. Da er det fasting, og vaksiner omfattes av den, mener Abdullahi Salah (19), da BA spør ham på gaten i sentrum.

– Jeg har ikke bestemt meg for om jeg kommer til å takke ja til å bli vaksinert uansett. Jeg er usikker på bivirkningene, så jeg må se mer på hvordan den virker på andre først, tilføyer han.

– Skremmende bivirkninger

Ayan Adan (33) er på tur i sentrum med sønnen Mohammed Yassin (5). Hun er mer positiv til vaksinen.

– Det er veldig fint at vi har en vaksine, men også skremmende med eventuelle bivirkninger med AstraZeneca. Jeg jobber på sykehjem, så jeg kommer til å ta vaksinen. Egentlig skulle jeg ha fått AstraZeneca allerede, forteller Adan.

– Kommer du også til å ta vaksinen, om du får den under ramadan?

– Ja, man kan ta vaksiner under ramadan.


– Kan ta den uten bekymring

Adan får støtte fra Islamsk Råd, som er helt tydelig på at man ikke bryter fasten ved vaksinering. Det samme er imam Ali Saied i Bergen moske.

– Det er ikke noe som hindrer muslimer i å vaksinere seg under ramadan. Det som er i strid med fastereglenes formål er å ta sprøyter som inneholder kosttilskudd som vitaminer og mineraler, sier Saied, og understreker:

– Den som har bestemt seg for å ta vaksinen, og får den under ramadan, kan ta den uten bekymring.

Har fått henvendelser

Om personen opplever bivirkninger av vaksinen som gjør det vanskelig å faste, kan vedkommende også avbryte fasten.

– Da kan de ta det igjen ved å faste en annen dag etter ramadan. Sharia er mer fleksibel når det gjelder helse enn hva mange tror.

Imamen holdt nylig foredrag på Bergen moskes Facebook-side om pandemi og vaksinering under ramadan.

– Hele verden er opptatt av vaksineringen, og ramadan nærmer seg. Så det er en selvfølge for oss å ta opp slike spørsmål. Vi har også fått noen henvendelser når det gjelder dette.

Koronaprosjekt

Bergen kommune har dialog med Bergen moske om ulike temaer knyttet til pandemien, deriblant mulige konsekvenser av ramadan.

– Flere imamer har bekreftet overfor oss at det ikke vil innebære brudd på fasten å ta vaksinen, og sier de ønsker å bidra til å kommunisere dette bredt ut. Det syns jeg er fantastisk, sier Katrine Nødtvedt (MDG), byråd for kultur, mangfold og likestilling.

– Vi opplever også stor oppslutning rundt kursing i helseinformasjon for personer med minoritetsbakgrunn. På det første kurset deltok også personer fra moskemiljøet, legger hun til.

Moskeen har blitt tildelt 400.000 kroner av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) for å spre koronainformasjon til fremmedspråklige.

– Det fantes ikke noen vaksine under ramadan i fjor, så utfordringer tilknyttet dette kan bli et aktuelt tema for prosjektet i år, sier prosjektleder Ashar Tabassam i Bergen moske.

– Felles ansvar

Kommunen understreker i sine smittevernregler at man bør begrense sosial kontakt og unngå besøk av mer enn to gjester, også under ramadan. Arrangementer og private sammenkomster bør utsettes eller avlyses.

Bergen moske er åpen til bønnetider, men fredagsbønnen er forbeholdt inntil 20 forhåndspåmeldte personer, bosatt i Bergen.

– Jeg og mange andre har gledet oss lenge til å åpne moskeen igjen. Men dette er et felles ansvar, og vi må delta i dugnaden, sier styreleder i Bergen moske, Badreddine Maizi, og legger til:

– Det blir enda en annerledes ramadan i år.