Etter at 88 prosent av stemmene var talte var det liten grunn til jubel hos Sp.

Med 2,1 prosent av stemmene lå partiet an til å gjøre et noe bedre kommunevalg i Bergen enn i 2011. Siden den gang har partiet hatt ett kommunestyremandat, Ove Sverre Bjørdal.

De store spørsmål var om Bjørdal fortsetter som Sps eneste bystyrerepresentant, eller om han får selskap av annenkandidat Laila Melkevoll.

– Det er viktig at vi får inn to kandidater. Det har veldig mye å si, sa Bjørdal til BA mandag kveld. Grensen for to mandater var da akkurat 2,2 prosent.

Rødgrønn allianse

Allerede i god tid før valgresultatene viser de politiske realitetene i Bergen, har Senterpartiet sagt klart ifra om at de ønsker å være del av et rødgrønt styre i Bergen, med Arbeiderpartiet i spissen.

– Vi er åpne for å ha med KrF og Venstre. SV er også aktuelt, sier Bjørdal. Forutsetningen er at et slikt samarbeid gir flertall i bystyret. Det er også en forutsetning for å delta i byråd at partiet får to mandater.

Reiser spørsmål

Som et lite parti i bystyret er Senterpartiets påvirkningskraft begrenset, men ikke ubetydelig, mener Bjørdal.

– Vi reiser spørsmål og merknader og fremmer forslag som andre partier gjerne tar til seg og fremmer videre. For eksempel ble vi nærmest latterliggjort da vi fremmet en helhetlig byplanlegging med balanse mellom arbeidsplasser og boliger. Nå snakker flere andre partier om gåbyen, sier Bjørdal.

I den kommende perioden har Senterpartiet klare planer for hvilke saker som skal prioriteres.

– Den første saken blir å gjeninnføre bydelsstyrene så raskt som mulig. Dessuten må vi komme til en rask konklusjon i Bybanesaken. Bybanen til Åsane skal være utbyggingsklar i 2019, sier Bjørdal.