Det er det i alle fall gode grunner til å tro. Harald Schjelderup sier til BA at han vil forhandle med KrF først, og deretter andre partier.

Per nå, når 94 prosent av stemmene i Bergen er talt, har Ap 26 mandater.

De trenger dermed 8 mandater til for å få flertall på 34 mandater. Det får han med KrFs 4 og Venstres 4 mandater.

Harald Schjelderup har også sendt henvendelser til Sp, MDG og Venstre for samtaler enten i kveld eller i morgen. Det bekrefter respektivt Ove Sverre Bjørdal (Sp) Sondre Båtstrand (MDG) og Erlend Horn (V).

Får ikke borgerlig byråd

Venstres Horn har ikke mulighet til å danne sitt foretrukne byråd, og de har tidligere sagt at de vil trekke et Ap-byråd i grønn retning. Det er derfor god grunn til å tro at Venstre vil være med på laget.

 

Men også SV vil være med på leken. Harald Schjelderup har sagt at han vil danne brede allianser. Denne perioden har de gitt Oddny Miljeteig en komitéstilling av egen pott.

For kommende periode kan de gi henne ordførerposten, mot at SV samarbeider fra bystyresiden i viktige saker.

Dessuten sikrer da Ap at vår vakre by blir frontet av BAs svært så karismatiske og godt likte spaltist.

Ap har så mange seter i bystyret at de deretter kan velge og vrake i politisk viktige komitélederstillinger.

40 prosent kvinner

For byrådet er det slik at loven sier at det må minimum være 40 prosent kvinner. Skal de ha et byråd med syv byråder, slik Martin Smith-Sivertsen har i dag, må det tre kvinner til.

 

Dette er litt problematisk ettersom alle partienes førstekandidater er menn. Dessuten er det slik at selv om Ap er kjempestore, vil Venstre og KrF vegre seg for at Ap får flertall innad i byrådet.

Da kan det fort bli litt som ulven som inviterer to lam til middag. Alle vet hvem som bestemmer hva som skal på bordet.

Utfra dette får vi altså fire menn og tre kvinner. Tre Ap-byråder og to hver fra KrF og Venstre. Det kan dem som er listet opp under. Listen er satt sammen utfra logikk og kilder i Bergens-politikken.

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap).

Byråd Erlend Horn (V).

Byråd Dag Inge Ulstein (KrF).

Byråd Marte Mjøs Persen (Ap).

Byråd Pål Hafstad Thorsen (Ap).

Byråd Idun Bortne (V)

Byråd Gina Gjerme (KrF).

De tre første er selvskrevne som sine partiers frontfigurer. Marte Mjøs Persen er Aps ordførerkandidat, men regnes mest av alt som en dyktig og hardtarbeidende politiker. Derfor passer det henne å bli byråd.

Pål Hafstad Thorsen kan skolefeltet svært godt og regnes som høyaktuell for skolebyrådsposten. Idun Bortne er Venstres ordførerkandidat og KrFs Gina Gjerme er outsideren i denne samlingen, hun kan fort bli den «overraskelsen» som hentes utenfra.

Grunnen til at BA ikke tar Sp med i byrådet er at de har bare én representant i bystyret.