– Det er klart at vi reagerer litt når selskaper som har store kontrakter med kommunen leier inn profesjonelle PR-folk for å sikre sine interesser i denne prosessen, sier Aps Pål Hafstad Thorsen til BA.

I disse dager sitter valgets store vinner Harald Schjelderup (Ap) sammen med Erlend Horn (V) og Dag Inge Ulstein (KrF) i toppen av rådhuset.

De forhandler om å danne ny by-regjering i Bergen. De tre har med seg rådgivere, sine egne lokallagsledere og andrekandidatene.

De ulike partene må innimellom rapportere til både egne forhandlingsutvalg, og holde partiorganisasjonen orientert.

Etter det BA får opplyst ligger det ikke inne i tidsskjemaet til de tre partiene å bli klar med en byrådsplattform denne uken.

Presses fra alle kanter

Partene som forhandler lever i et krysspress mellom de forskjellige partienes interesser, diverse prestisjeprosjekter som de gikk til valg på, og ikke minst forventingene blant velgerne.

Samtidig er mange som har økonomiske interesser av hvilken politikk som kommer ut av disse forhandlingene.

Et eksempel kan være at det nye byrådet går for en strengere fortettingspolitikk. I så tilfelle kan det bli vanskeligere for de som har ledige tomter utenfor kollektivknutepunkt å få tjent penger.

Et annet eksempel kan være at Ap går imot privatisering av tjenester. De vil bruke ideelle organisasjoner, dersom andre enn kommunens egne ansatte skal gjøre jobben.

I den forbindelse har BA fått vite at informasjonsrådgivningsselskapet Nor PR i disse dager arbeider intenst med å få satt opp møter med forskjellige politikerne som skal inn i byrådet.

De arbeider for helsegiganten Orange, som bekymrer seg for at det nye byrådet skal bestemme seg for å vrake ordningen med «fritt brukervalg».

Vi kommer ikke til å takke ja til å møte Nor PR.

Pål Hafstad Thorsen, Ap.

Privat marked

I dag tjener Orange Helse mye penger på ordningen. I dag er det slik at dersom du har fått innvilget hjemmesykepleier kan du velge Orange Helse i stedet for kommunalt ansatte sykepleiere.

I tillegg er Orange et av selskapene som tilbyr faste vikarer til kommunen. Det er også en ordning som Ap har tatt til orde for å «kommunalisere».

– At organisasjoner og andre som samarbeider med kommunen tar kontakt for å gi innspill er fint, og gir ofte oss politikere nyttig informasjon. Men vi kommer ikke til å takke ja til å møte Nor PR, sier Thorsen til BA.

– Hvorfor det?

– Dersom Orange Helse ønsker å snakke med oss, er de velkommen til å ringe selv. Det skal ikke være nødvendig i vår by å leie inn et PR-byrå for å ta kontakt med de folkevalgte, svarer han.

Det vil være bra om Thorsen får god innsikt i den kompetansen som Orange Helse besitter.

Fredrik Hannestad

Eks-politiker tok regi

Rådgiveren i Nor PR som tok kontakt inn mot den kommende makten heter Arent Kragh. Han er leder i lokallaget Bergenhus Høyre, og var byrådsleder Monica Mælands sin rådgiver i hennes første periode, fra 2003 til 2007. Kragh lar sjefen i Nor PR svare på vegne av firmaet.

– Når jeg hører sitatene fra Thorsen, tror jeg det har vært en misforståelse. Vi har ikke invitert oss selv til noen møter med folkevalgte. Vi bistår Orange Helse, vi gir dem råd om hvem de bør snakke med. Det er ikke vår intensjon at vi skal innta en aktiv rolle i møte med politikerne, sier Fredrik Hannestad – leder i NOR PR.

– Hva tenker du om Thorsens uttalelse om at det ikke skal være nødvendig å leie inn et PR-byrå for kunne å ta kontakt med de folkevalgte?

– Det er en veldig idealistisk og politisk uttalelse, og jeg er litt overrasket over at han lar seg overraske over at vi bistår aktører i prosesser. Vi gir altså råd om hvordan de skal komme i dialog med relevante personer. Det er ikke mer farlig enn som så.

– Orange Helse «lever» av offentlige innkjøp, er de bekymret for at den nye byrådskonstellasjonen skal gjøre det vanskeligere for dem?

– Orange Helse er urolige for at brukerne skal miste valgfriheten sin, svarer Hannestad.

Men han sier også at det er flott at Thorsen inviterer Orange Helse til en dialog.

– Det vil være bra om Thorsen får god innsikt i den kompetansen som Orange Helse besitter, mener Hannestad.