– Vi hadde et veldig konstruktivt møte med SV, og i løpet av en kort formiddagstime hadde vi en avtale om valgteknisk samarbeid i boks, forteller Anne Gine Hestetun til BA.

Arbeiderpartiet fikk 33,1 prosent av stemmene i fylket og 20 mandater i mandagens fylkesvalg.

Etter forhandlinger tirsdag er det nå altså klart at Ap danner flertall i fylkestinget sammen med KrF, Sp og SV.

De har til sammen 31 av 57 mandater i fylkestinget.

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

MDG og Venstre avslo

Hestetun forteller at de også inviterte Miljøpartiet de grønne og Venstre til å snakke med dem. Begge avslo invitasjonen fordi de ikke fikk forhandle som en blokk.

– Vi ønsket å snakke med dem hver for seg, men respekterte avgjørelsen deres. SV sa ja til å snakke med oss med en gang, sier hun til BA.

Allerede tidligere i sommer ble det klart at Ap, KrF og Sp hadde tegnet en intensjonsavtale og dermed gikk inn for samarbeid etter fylkestingsvalget.

SV var imidlertid ikke klar til å binde seg da, forklarte Hestetun under en pressekonferanse i juni.

 

– Konstruktivt og optimistisk

Hestetun sier forhandlingene med SV var konstruktive og preget av optimisme og godt humør.

– SP vil ha utvalgsleder på samferdsel. SV vil ha nestleder i samferdselsutvalget, en representant  i fylkesutvalget og et medlem i helse- og opplæringsutvalget. Vi hadde fullmaktene og kunne innfri disse ønskene umiddelbart, sier hun til BA.

Pål  Kaarbø fra KrF blir ny fylkesvaraordfører.

– Vil se mer av modellen

Hestetun mener samarbeidsmodellen mellom Ap, SV, SP og KrF er nybrottsarbeid som kan gi bud om hva som venter ved neste stortingsvalg i 2017.

– Dette er en koallisjon jeg tror vi vil se i flere sammenhenger utover i Hordaland. Jeg ser også at det er mye interesse for modellen vår nasjonalt nå, sier hun til BA.

 

Fylkestinget har den siste perioden har vært styrt av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, med fylkesordfører Tom Christer Nilsen (H) i spissen.

Hesteun sier at de viktigste sakene u fylket for dem fremover nå blant annet blir skolepolitikk, kollektivtransport og klima- og miljø.

– Vi må blant annet jobbe mot frafall i videregående skoler, for gode og tilgjengelige kollektivløsninger og regional næringsutvikling. Det er nok av store oppgaver å ta fatt på, og vi gleder oss.