«Velkommen om bord i buss for tog mot Voss. Avhengig av om E16 er åpen kjører vi enten rett til Voss eller via Norheimsund/Hardanger. På Voss satser vi på at det venter et tog».

Omtrent slik startet min reise mot Oslo lørdag morgen. Etter en omvei via Norheimsund, Øystese, Ålvik og Granvin kom vi omsider til Voss. Noen timer senere var jeg på plass i Oslo, kun 1,5 time etter rutetiden.

Vys eksemplariske håndtering av situasjonen vitner om en erfaring som ikke burde være nødvendig. Det kan ikke være slik at landets nest største by er uten forbindelse til hovedstaden titt og ofte. Derfor må regjeringen snu i spørsmålet om å finansiere ny vei og bane til Voss.

Prosjektet med ny vei og bane mellom Voss og Bergen har vært planlagt lenge og reguleringsplanen er klar. Om regjeringen hadde lagt 200 millioner på bordet kunne prosjektet begynt allerede om to år.

Om ikke SV får sikret finansieringen i budsjettforhandlingene på Stortinget skyves prosjektet til tidligst 2026. Når Arbeiderpartiet og Senterpartiet satte bremsene på, gjorde de det tydelig at deres «vanlige folk» ikke bor på Vestlandet.

Uten finansiering pauses prosjektet og hele regionen kastes ut i usikkerhet. Det er tydelig at Vestlandet er regjeringens salderingspost.

Tilbake til helgens uvær. Det hører med til historien at styggeværet denne helgen var verre enn en vanlig høststorm. Dette er imidlertid vår nye hverdag. Klimakrisen bringer med seg mer ekstremvær, særlig til Vestlandet.

Uansett er det ikke bare flom som truer E16 og Vossebanen. Ofte går det ras som gjør at vei og bane må stenges, noe jeg fikk erfare på returen fra Oslo. Det truer sikkerheten til de som ferdes mellom Bergen og Voss, så vel som de som bor i regionen og er avhengige av tilgang til sitt regionsykehus i Bergen.

Skal Vestlandet lykkes med det grønne skiftet og en omstilling fra oljeavhengigheten er gode transportmuligheter internt i landsdelen, så vel som med hovedstaden, avgjørende. Det gir trygghet og forutsigbarhet for næring og folk slik at de satser på regionen.

Den forutsigbarheten har de ikke i dag. Derfor er det helt avgjørende at ny europavei og jernbane finansieres i statsbudsjettet, slik at prosjektet kan komme i gang og Vestlandet blir bedre rustet til å tåle ekstremværet som vi vet kommer.

Les også

«Vi få’kje nokke vi – nei, vi få’kje nokke vi»

I valgkampen lovet Senterpartiet og Arbeiderpartiet å jobbe for hele Norge og vanlige folk. Lovnadene låter hulere for hver dag som går og hvert vestlandsprosjekt som kuttes.

Jeg setter min lit til at regjeringen tar til fornuft og prioriterer det viktigste samferdselsprosjektet på Vestlandet i statsbudsjettet, men inntil videre virker det ikke som at vestlendinger er regjeringens «vanlige folk».