Det er mange typer bilister i trafikken. De fleste kjører kontrollert og forutsigbart. Noen kjører uforsvarlig og farlig. Det er så klart den siste typen vi legger merke til.

Jeg øvelseskjører, og vet at jeg ikke kjører så fort som mange vil. Jeg er ikke like rask i rundkjøringer som andre. Til tross for dette, virker det som det er mange som ikke tenker på at jeg ikke har samme erfaring som dem. Jeg er 17 år og har en «L» på bilen.

Det som er desidert verst, er når folk kjører så nærme meg at jeg ikke greier å konsentrere meg. Min oppmerksomhet må være på min kjørebane og fotgjengere. Sikten til sjåføren bak meg blir kraftig redusert når de ligger så nærme. Dersom alt du ser er bakluken min, ser du ikke fotgjengere og andre hindre.

Les også

Det har aldri vært «fest» her på Vestlandet

Du tenker sikkert ikke at det er et problem, fordi jeg ser dem. Ja, jeg ser dem. Men hvis det plutselig løper en gjeng unger rett ut foran meg og jeg svinger ut i venstre felt, da er du rett bak meg og på full fart inn i ungene. Hvorfor? Du greier ikke å se dem når du ligger så tett på meg.

Det andre scenarioet er at jeg bråstopper. Hvis du da ligger rett bak meg, greier du å stoppe før du treffer meg? Du kan få skader, jeg kan få skader, bilene får definitivt skader, ungene kan får skader. Alle disse skadene, bare fordi du ikke kunne holde avstand. Det kan hende du synes jeg kjører sakte, men vær så snill og hold en fornuftig avstand!

En løsning er å kjøre forbi. Målet med en forbikjøring er å passere bilen foran trygt og fort. Forbikjøringer i svinger eller på plasser med dårlig sikt er ikke trygt, men jeg opplever at mange gjør det likevel. Når man først kjører forbi, skulle man tro at man gjorde det slik at man kan kjøre fortere enn den man passerer. Da skjønner jeg ikke hvorfor du først gjør en farlig forbikjøring, bare for å ligge 30 meter foran meg.

Da er eneste logiske forklaring på din forbikjøring at du ikke liker det å ligge bak en med «L» bakpå bilen. I mange situasjoner blir jeg forbikjørt uten at de som passerer faktisk drar fra meg. Jeg er ikke teit og forstår at du vil forbi dersom jeg kjører under fartsgrensen, men da forventer jeg at du faktisk kjører fra meg.

Det er også en irriterende mangel på bruk av blinklys. Det er skremmende mange som ikke blinker, og det er ekstremt irriterende å måtte vente lenge i en rundkjøring fordi folk ikke viser hvor de skal. Kombinasjonen feil felt og null blinklys kan være farlig. Som øvelseskjører bruker jeg lengre tid på å få bilen opp i fart. Når folk ikke viser hvor de skal, får jeg ikke planlagt deretter og går glipp av flere lommer i en rundkjøring.

Vis hensyn til oss som øvelseskjører, vi har ikke samme erfaring som deg. Og bruk blinklysene!