Det sies at norske partier egentlig ikke er så forskjellige fra hverandre, og tradisjonelt deler man partiene på en venstre-høyre akse.

Etter de siste års erfaringer fra byens politiske dragkamper, mener jeg det finnes en viktigere skillelinje enn blått og rødt: Den mellom grønt og grått. Mellom de som prioriterer klima, miljø og natur, og de som ikke gjør det.

I MDG vil vi ta byen vekk fra det grå og sette mennesker og miljø på toppen av prioriteringslisten.

Grå politikk fører byen videre inn i en ond sirkel, med mer av det Bergen i tiår har blitt vant med; en by bygget på bilens premisser og en byutvikling basert på tilfeldigheter og utbyggernes bunnlinje. Resultatet er en arealpolitikk der bilen prioriteres foran menneskene, og en mangel på tilgang til arealer tilrettelagt for gode opplevelser, bomiljø og folkeliv.

De siste årene har utviklingen snudd, men ikke uten motstand. Når Ap og Høyre fant sammen i budsjettet ble en av konsekvensene over 300 nye parkeringsplasser.

Grønn politikk setter mennesket i harmoni med naturen sentralt, skaper tid og rom for å se individene i byen vår, og fyller hverdagen med mer av det som gir oss gode liv. Vi tror ikke på at mer kø, kork og kaos er det bergenserne ønsker seg mest.

I stedet mener vi at bedre og rimeligere kollektivmuligheter og prioritering av syklende og gående vil gjøre at flere får lavere utgifter på transport og mindre tid brukt i kø. Det vil bety bedre tid, helse og økonomi for den enkelte.

Les også

Byutvikling uten populisme

Dette valget vil vise om det er det grønne eller det grå som bestemmer. Høyre og Arbeiderpartiet er stadig likere på den grønne/grå-skalaen, det er tydelig i partiprogrammene de har lagt frem så langt.

Mens Høyre er grønne på papiret inneholder partiprogrammet deres mange selvmotsigelser. De mener at «Klimaendringene og nedbygging av natur er vår tids største utfordring», men går samtidig inn for motorveier gjennom den vestlandske regnskogen.

På den andre siden er Arbeiderpartiet sitt program stille om det meste som handler om klima, natur og miljø. Vi har til gode å få vite hva Arbeiderpartiet sitt politiske prosjekt faktisk er, og programmet sier omtrent ingenting om hva de vil gjøre for å redusere utslippene av klimagasser de neste fire årene.

Grønn politikk er viktigere enn noen gang. Et sterkt MDG er garantisten for at klima og natur settes først, med en tydelig, grønn retning som vil gi et mer harmonisk, solidarisk og miljøvennlig samfunn.

Vi skal få Bybanen til alle bydeler, få på plass karbonfangstanlegg i Rådalen og gjøre Bergen til en cruisefri by. Tilgang på nærnatur og gode boforhold som gir bedre livskvalitet, i samspill med mer opplevelser skal stoppe forbruksjaget.

Når bergenserne snart skal bevitne det som kan bli en ganske kaotisk valgkamp, er anbefalingen å se etter grønt mot grått, vår tids viktigste politiske skillelinje.