Gå til sidens hovedinnhold

Varegghallen og Nye Mulebanen blir et flott løft for Fjellsiden

Flerbrukshallen vil styrke idrettstilbudet vesentlig, og være av stor betydning for skolene i området, men også kunne være et treff og samlingspunkt for alle typer organisasjoner.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sandviken kulturhistoriske forening hadde et innlegg i BA 29.april med påstander om Varegghallen og Mulebanen som vi mener ikke stemmer.

Nye Mulebanen og Varegghallen vil ikke rage to meter over dagens banenivå, og prosjektet inneholder heller ikke kontorer for utleie.

Parkeringsanlegget i prosjektet har Bergen kommune ønsket, ikke Varegg. Kommunen henviser til behovet for beboerparkering og ønske om sanering av parkeringsplasser på gategrunn.

Reguleringsplanen som blant annet har som et viktig mål å bedre vernestatusen til Christinegaard og parken opp til Mon Plaisir, vil fjerne en rekke parkeringsmuligheter inne i parkdraget til Christinegaard og i Persenbakken.

Det dreier seg om cirka 35 parkeringsplasser som altså i realiteten er foreslått erstattet i et parkeringsanlegg. Et anlegg som er tenkt å ha rikelig med plasser til bildeleringbiler, el-sykler og lignende.

Det er maks snakk om 95 parkeringsplasser for biler – kanskje bare 56. Trafikkundersøkelser viser at dette ikke skaper nevneverdig trafikkøkning.

Sandviken kulturhistoriske forening velger å illustrere innlegget sitt med et bilde fra 1907 – altså elleve år før veien Christinegaard kom i 1918 eller Mulebanen som ble anlagt i 1936. Men Mulebanen er da vel også en del av kulturhistorien til Fjellsiden og Sandviken?

Les også

Fingrene av fatet på Christinegård i Sandviken

Reguleringsplanen for Mulenområdet skal snart sluttbehandles. Den nye Mulebanen blir tilnærmet som i dag, men med gjerder, tribuner og murer nøye avstemt med marken og nærområdet. I dialog med blant annet vernemyndighetene er det stilt strenge krav til bruk av naturmaterialer, fargesetting og innpassing i terrenget.

Under banen får man plass til en sterkt etterlengtet flerbrukshall som vil gi et flott tilbud ikke bare til barn og unge, men hele befolkningen langs Fjellsiden. Bare spør folk på Nordnes eller Møhlenpris hvor mye deres tilsvarende haller har hatt å si for miljøet! Og hallen vil gi trim og aktivitetsmuligheter for langt flere enn Vareggs medlemmer.

Hvis det er ønske om og behov for det så blir det altså et mindre parkeringsanlegg hovedsaklig for beboerne i området. Alt dette får man plass til skjult, under bakken – det er bare noen avgrensede åpninger mot Formannsvei i vest som vil være synlig i en forøvrig grønn, gjenplantet skråning.

Dette må vel sies å være god og skånsom utnyttelse av en kommunal eiendom i et verneverdig strøk – og et fint «gjenbruk» av et og samme areal?

Les også

Naboene protesterer: Ønsker ikke hallen

I tillegg til dette regulerer planen Christinegaard lystgård slik at vernestatusen styrkes, og det er stilt strenge krav til ivaretakelse og forbedring av parkområdet opp mot Fjellveien og Mon Plaisir. Et grøntdrag som har stått delvis til forfalls i mange år. Planen forbedrer også forholdene for Mulebussen slik at den blir bedre tilpasset en overgang til elektrisk drift og til hyppigere avganger.

Og sist (i tid) men ikke minst; nå legger planen til rette for at Mulenområdet kan få bossug til erstatning for dagens bosspann. En stort miljøløft!

Mulebanen har vært en samlingspunkt – et hjerte – for beboere på Fjellsiden i 85 år. Den nye Mulebanen vil gjøre banen enda bedre, og det skal bli både St.Hans-arrangement og andre typer samlinger i årene som kommer.

Flerbrukshallen vil styrke idrettstilbudet vesentlig, og være av stor betydning for skolene i området, men også kunne være et treff og samlingspunkt for alle typer organisasjoner som en forlengelse og utvidelse av slik Vareggs klubbhus, Badstuen, har fungert i mange år.

Kommentarer til denne saken