Førstkommende mandag må en tidligere trener og leder i et lokalt idrettslag møte i Hordaland tingrett.

Mannen i 40-årene er blant annet tiltalt for å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år, samt å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år.

Disse hendelsene skal ha skjedd i idrettsrelaterte situasjoner ved utgangen av 2021.

«Kom her så skal du få klem og kyss av meg», skal han blant annet ha skrevet i en melding til en jente i starten av tenårene.

Flere varsler

BA sine undersøkelser viser at en rekke idrettsorganisasjoner hadde mottatt varsler og bekymringsmeldinger om idrettstreneren lenge før de anmeldte hendelsene skal ha funnet sted.

  • Treneren sitt idrettslag ble varslet om mannen tilbake i november 2020.
  • Det aktuelle særforbundet bekrefter at de har mottatt varsler om mannen. BA vet at et av varslene til særforbundet ble sendt tidlig i 2021.
  • BA vet at minst én person i idrettskretsen var involvert i bekymringssamtaler om mannens oppførsel for flere år siden.

Norges idrettsforbund vil ikke svare på om de har mottatt varsel om treneren.

De varslene og bekymringsmeldingene som BA kjenner til, har handlet om måten treneren kommuniserte med utøvere i sosiale medier, samt måten han tok på og snakket om utøverne.

Forelder: – Helt forkastelig!

Idrettsorganisasjonene har ikke gått detaljert inn på innholdet i varslene, eller hvordan de har blitt håndtert.

Det som midlertidig er klart, er at treneren fikk reise på et stevne med unge utøvere på Østlandet i fjor høst. På denne turen skal den første anmeldte hendelsen ha funnet sted, ifølge tiltalen.

BA har snakket med foreldre som sendte sine barn på den samme turen. De var ikke informert om at det tidligere var levert varsler mot treneren i 40-årene.

– Det synes jeg er helt forkastelig! Man har automatisk tillit til et idrettslag. Når dette kommer frem, da er tilliten lik null. De har utsatt mitt barn for en risiko som det ikke var nødvendig å utsette mitt barn for, sier en forelder.

Vedkommende har meldt sitt barn ut av idrettslaget på grunn av håndteringen av denne saken.

– Jeg vil aldri igjen sende mitt barn på tur med det idrettslaget.

Den daglige lederen i idrettslaget besvarer kritikken på følgende måte:

– Forut for de varslene som førte til at klubben gikk til politiet, hadde det kommet andre varsel av mindre alvorlig art. Disse ga ikke grunnlag for å tro at barn ble utsatt for risiko, sier den daglige lederen.

Dette sier klubben

Klubblederen utdyper.

– Idrettslaget fikk første informasjon om det som ble oppfattet som mulige lovbrudd i starten av desember 2021. Idrettslaget tok med en gang kontakt med politiet, og personen ble varetektsfengslet få dager etter dette.

Videre skriver idrettslederen:

– Som det trolig vil fremkomme i rettssaken, så hadde idrettslaget både mottatt og behandlet varsler om den aktuelle treneren før dette, men da om mindre alvorlige handlinger.

– Tenker du nå i ettertid at det er noe dere kunne gjort annerledes med varslene?

– Nå vil vi først avvente rettssaken, og så vil vi i etterkant av rettens avgjørelse vurdere hvilke tiltak idrettslaget bør gjøre som oppfølging av saken, svarer den daglige lederen.

– Skal være så trygt som mulig

De andre idrettsorganisasjonene vil ikke gå inn på hvordan de håndterte varslene i denne konkrete saken.

En person som jobber med verdiarbeid i det aktuelle særforbundet understreker at de følger idrettsforbundet sine retningslinjer ved håndtering av varsler.

– Vi anbefaler at to personer fra styret skal gjennomgå og snakke med dem som har varslet eller opplevd ting. Og den som er varslet mot skal få kontradiksjon. Og vi er tydelig på at alle slike saker skal få en reaksjon. Det gjelder uavhengig av hva saken gjelder.

– Burde foreldrene blitt informert om varslene mot treneren før de sendte sine barn på tur med ham?

– Vi kommenterer generelt ikke enkeltsaker. Generelt er vårt mål at det skal være så trygt som mulig å reise på turer og trening i norsk idrett, svarer hun.

Idrettsforbundet sine råd

Håvard Øvregård i idrettsforbundet oppfordrer alle i norsk idrett til å bruke den digitale løsningen MittVarsel til å sende, motta og behandle varslingssaker.

I idrettens veileder står det blant annet at informasjon om saken ikke skal formidles til andre enn de som trenger informasjonen for å håndtere saken.

– Vårt råd er med bakgrunn i dette at det i utgangspunktet ikke gis informasjon til foreldre om varslinger. Vi anbefaler at det skal være lav terskel for å be personer som det er varslet om, om å ha en tilbaketrukket rolle eller unngå utøverkontakt i den perioden varselet blir behandlet. Men slike tiltak vil selvsagt være avhengig av alvorlighetsgraden i det som det er varslet om, sier Øvregård.

Tiltalen mot idrettstreneren omhandler også en hendelse fra 2001, der mannen er tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld for noen av postene i tiltalen, sier hans forsvarer Kai-Inge Gavle.